Aplicacions didàctiques II

Amb tot el que heu après de l'Inkscape, podeu crear ombres per tal de simular les tres dimensions en els objectes.

Creeu un cercle: Dupliqueu-lo: Canvieu el color del cercle copiat: Esfumeu el cercle negre: Feu coincidir els dos cercles; ja heu aconseguit l'efecte de volum: Si voleu afegir-hi ombra, dupliqueu el cercle esfumat: Modifiqueu aquesta còpia que simula una ombra: Moveu-la i situeu-la com a capa posterior:

Es poden simular diferents figures geomètriques.