Alineació i distribució d'objectes

Quan hi ha molts objectes en un full, aquests es poden alinear de la forma desitjada seleccionant els objectes i movent-los per la interfície. Però si voleu agrupar-los d'una manera ordenada, aquest programa permet fer-ho de diferents maneres. Per veure-les, cliqueu la icona: Veureu que es desplega el quadre: Si deixeu el ratolí quiet a sobre d'una icona, se us mostra de quina manera agruparà i distribuirà els objectes. La millor forma és anar provant. A l'exemple s'han escrit els nombres 1, 2, 3 i 4, i s'han anat aplicant les diferents icones. També s'ha aplicat una funció, exactament Alineació al costat esquerre: Després s'ha desfet i s'ha aplicat l'eina de separació mínima dels objectes per tal que no hi hagi superposicions:

Dibuixeu tres objectes, apliqueu-los eines d'alineació i distribució i descobriu quin efecte creen en la imatge.