Més sobre camins i nodes

Convertir els objectes en camins i nodes

En el mòdul anterior heu pogut veure com es poden crear tota mena de figures geomètriques. L'Inkscape permet convertir aquestes figures en camins i nodes. El pas s'anomena "d'objecte a camí". Dibuixeu una estrella: Seleccioneu la icona del menú de la caixa d'eines, vertical a l'esquerra, i cliqueu a sobre de la icona de la barra superior: Veureu com apareixen els nodes en el vostre objecte:

A partir d'aquí, podeu manipular cada camí de forma independent:

Convertir en línia recta un camí

Quan entre dos nodes hi ha un camí de forma irregular i voleu convertir-lo en una recta, seleccioneu els dos nodes consecutius i cliqueu la icona:

Dibuixeu un quadrat, deformeu-ne els costats i després torneu-los a posar rectes amb aquesta eina.

Suavitzar dos camins consecutius

A vegades es vol fer més suau el pas d'un camí a un altre en una zona, i això, amb el ratolí, és complicat; aleshores, cal seleccionar el node que hi ha entre els dos camins:

Cliqueu la icona

i el dibuix queda més suau:

Simetria de nodes

Si voleu treballar de manera que els dos camins del costat d'un mateix node es modifiquin de forma coordinada, heu de seleccionar el node, clicar la icona

i moure-us arrossegant els camins:

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.