Afegir i suprimir nodes

Es pot dir que els nodes són punts d'una línia o d'un perímetre d'una forma concreta, i que els camins són el segment que hi ha entre un node i un altre.

Afegir nodes

Seleccioneu l'eina Dibuixar línies de cal·ligrafia i dibuixeu un tros de línia. Si seleccioneu la figura i cliqueu la icona , veureu que apareixen els nodes de color gris: Si cliqueu sobre un node, veureu que canvia de color; això ens indica que està seleccionat. En aquesta imatge hi ha dos nodes, el de sobre, que no està seleccionat, i el de sota, d'un altre color, que sí que ho està.

Per afegir un node cal tenir-ne seleccionats dos de consecutius. Feu clic a sobre de l'un i després a sobre de l'altre amb el ratolí, juntament amb la tecla Control del teclat. Com podeu veure en la imatge, hi ha dos nodes seleccionats. Si cliqueu la icona del menú superior, veureu com apareix un nou node enmig dels dos nodes seleccionats.

Si voleu afegir més nodes alhora cal seleccionar els nodes consecutius. Seleccioneu la imatge i visualitzeu els nodes amb la icona dels nodes, en principi, de color gris; poseu el cursor en una punta i dibuixeu un rectangle que seleccionarà els nodes que desitgeu, després cliqueu Afegir nodes i veureu com queda:

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.

Suprimir nodes

Els nodes es poden suprimir de forma individual; seleccioneu-ne un i cliqueu la icona

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.