Objectius

  • Treballar amb nodes i camins.
  • Saber convertir objectes en camins i nodes.
  • Conèixer com s'alineen els objectes.
  • Veure diferents aplicacions didàctiques.

Continguts

  • Nodes i camins
  • Addició i supressió
  • Conversió d'objectes o línies en camins
  • Alineació d'objectes
  • Aplicació didàctica: dibuixar amb figures i camins
  • Efectes de volum en diferents formes