Objectius

  • Aprofundir en les eines de l'Inkscape.
  • Saber escalar i girar una imatge.
  • Aprendre a treballar en capes, ordre, transparències…
  • Treballar amb clons.
  • Aplicar de forma didàctica el que s'ha après.

Continguts

  • Escales i girs
  • Text, eines de text
  • Capes
  • Clons
  • Aplicacions didàctiques