Els colors

En totes les figures es pot determinar de manera independent el color de l'interior i el del contorn.

Per canviar el color de l'interior (emplenat) només cal, un cop teniu seleccionada la figura, clicar el color desitjat de la paleta inferior on hi ha una escala de grisos i una sèrie de colors bàsics; en el moment que seleccioneu un color bàsic, veureu a la part dreta diferents tonalitats del color escollit. A la part esquerra, sota la paleta de colors, i sempre que hi ha una figura seleccionada, es visualitza quin és color que està triat en aquell moment per a l'emplenat i el contorn:

Al costat hi ha una O i un percentatge. Això indica el tant per cent d'opacitat que tindrà una figura; si hi ha el 100 % vol dir que és del tot opaca, gens transparent.

Altres opcions de colors

Si cliqueu damunt el color de l'emplenat, s'obre un requadre com aquest: La primera opció és Emplenat, la X, i permet obtenir una figura sense cap emplenat. També hi ha l'opció d'esfumar la figura; per exemple: Ara està esfumada un 6,7 %; el resultat també el podeu veure a la imatge del quadre de control de colors:

La segona pestanya permet triar el color del contorn o anul·lar-lo (sempre que l'esfumat sigui 0): I la tercera pestanya permet triar el color del gruix del contorn, entre altres opcions:

Si esfumeu una imatge amb un contorn vistós, aquest contorn s'esfumarà amb la mateixa imatge.