Objectius

 • Comprendre què és el dibuix vectorial.
 • Instal·lar l'Inkscape.
 • Conèixer els primers menús.
 • Reconèixer les funcions de sempre, comunes en molts programes.
 • Saber dibuixar i canviar diferents figures geomètriques.
 • Manipular els colors.
 • Fer aplicacions en les tasques escolars.

Continguts

 • Dibuix vectorial
 • Instal·lació del programa
 • Primera visió
 • Les funcions de sempre
 • Figures geomètriques
 • Els colors
 • Aplicacions didàctiques