Aplicacions didàctiques

La proposta didàctica d'aquest mòdul és la de manipular una imatge.

Si els/les vostres alumnes són petits, sereu vosaltres qui haureu de retocar la imatge. A ells/elles se'ls pot demanar, després, que la pintin un cop impresa, que hi apliquin alguna tècnica plàstica, o bé que l'obrin en un programa més assequible per a ells, com el TuxPaint, per acabar-la de treballar amb tampons o altres eines.

Els/les alumnes més grans l'haurien d'acabar a l'ordinador.

La proposta concreta, que es pot adaptar a qualsevol tema, és treballar a partir d'una imatge d'un bosc de tardor.

Per fer-ho, s'utilitzaran diferents eines de selecció i es modificaran els elements seleccionats.

Aqui podeu veure una petita proposta, que consisteix a omplir un paisatge buit.

A modul2.zip teniu alguns arxius que podeu utilitzar, encara que es pot utilitzar qualsevol altra imatge segons el tema que es vol treballar (un zoo, o un espai natural o marí, on es poden col·locar diferents animals; un mapa, on es situaran monuments o banderes dels països; en definitiva, qualsevol imatge en què es puguin posar noms d'elements per treballar un vocabulari concret).

Es tracta de fer una composició amb una fotografia com a imatge de fons. Els elements superposats poden ser dibuixos, ja que d'aquesta manera serà més fàcil eliminar el fons per incorporar-les a la imatge, i és convenient que es treballi en diferents capes.

Es faran servir les diferents eines de selecció i de transformació que s'han treballat en el mòdul.

Aquí podeu veure una petita mostra del tipus d'imatge que podria quedar. També s'hi poden afegir personatges, arbres, vehicles, o qualsevol cosa que imagineu.