Camins i nodes

Un camí (abans selecció Bezier) és una línia recta que, unida a altres camins, delimita una zona del dibuix. El gran avantatge dels camins és que després es poden modificar si es mouen els nodes, que són els punts on acaben les rectes, o si es corben les línies rectes, els camins.

Creeu una nova imatge al Gimp: Seleccioneu l'eina Camins de la finestra de les eines: camins Marqueu en la imatge quatre punts en forma de quadrat.

Tot seguit, premeu la tecla Ctrl del teclat i tanqueu la figura clicant a sobre del primer node (primer punt dels 4).

A partir d'aquí podríeu crear una selecció fet clic a la finestra d'eines de l'opció Crea selecció des del camí.

Però, per ara, deixeu les línies com estan. Amb el ratolí podeu moure els nodes cap on desitgeu i canviar la forma de la figura que heu delimitat.

Un cop delimitada la zona:

Si cliqueu sobre els nodes i els arrossegueu, podreu canviar-ne la forma:

I, si ho feu sobre els costats, podreu transformar les línies rectes en corbes:

Les corbes també es poden modificar si manipuleu les guies laterals que apareixen en transformar una recta.

Un cop obtinguda la forma desitjada, només cal transformar el camí en traç. Per fer-ho, aneu al menú Editar | Traçar el camí. S'obrirà una finestra on seleccionareu com voleu que sigui aquesta línia. Podeu triar aspectes com el gruix, si voleu un color sòlid, una textura, o l'eina amb la qual voleu que sigui traçada, entre d'altres. Els valors que agafarà seran els que en aquell moment tingueu a les opcions de les eines, i podeu canviar-los des del mateix menú.

Aquesta eina té moltes possibilitats, però demana una mica d'entrenament. Feu proves per familiaritzar-vos-hi.

Conversió de camins en selecció

Com ja s'ha apuntat abans, els camins es poden convertir en seleccions des del menú Selecció | Des de camí.

Descarregueu la imatge següent: imatge

Traceu un camí que emmarqui la cara del gos, i modifiqueu-lo, si cal, fins que tingui la forma desitjada: camí Aneu al menú Selecció | Des de camí: menú selecció

Ja teniu la zona seleccionada, i la podeu tractar com qualsevol altra selecció.