Transformacions de les imatges

Escalar una imatge

Quan s'escala una imatge es modifiquen les seves mides. No s'ha de confondre, però, escalar una imatge amb el fet de veure-la més gran o més petita. Quan l'escaleu esteu canviant la seva mida per imprimir-la, per enviar-la per e-mail, per inserir-la en un document … En canvi, una imatge es pot veure més gran o més petita, segons el percentatge en què es visualitza, sense que la seva mida hagi variat.

Per escalar una imatge desplegueu el menú Imatge | Escala la Imatge. S'obrirà una finestra com aquesta: escalar imatge

A Mida de la imatge podreu modificar les dimensions de la imatge, tot deixant a la vostra elecció la unitat en què es mesura la imatge en: píxels, percentatge, polzades, mil·límetres, punts, piques i altres unitats. Tot això es pot triar desplegant les opcions de la dreta.

Si es canvia només l'amplada o l'alçada, la imatge quedarà deformada. Podeu optar per l'opció més recomanable que és la d'escalar i mantenir la relació entre les proporcions.

Al costat dels valors hi ha una icona que ens ho indica, i només cal clicar-hi a sobre per canviar l'opció:
Mantenir la proporció Icona d'una cadena amb les anelles tancades: canviant l'amplada, l'alçada es modifica de manera proporcional, i a l'inrevés.
No mantenir la proporció Icona d'una cadena amb les anelles obertes: permet modificar l'amplada o l'alçada per separat. La imatge es deforma.

  • Cliqueu el botó Escala i la imatge canviara de mida.
  • Si ho desitgeu, podeu desar la imatge o bé descartar-ne els canvis.

Mida de la imatge

Pot ser que el que us interessi no sigui escalar la imatge, sinó escalar la zona on treballeu, és a dir, el que seria el full de l'espai de treball, i així obtindríeu una imatge més gran o més petita que la que teníeu; no caldria modificar la mida de la imatge original, sinó afegir superfície en blanc o retallar-la.

Per modificar la mida de la imatge aneu a Imatge | Mida de la imatge. S'obrirà la finestra on podreu definir la mida de l'espai de treball i la situació que voleu que prengui la imatge original:
Ajustar la mida de la imatge

Indiqueu quina mida voleu, tenint en compte si voleu que sigui, o no, proporcional. A la part inferior de la pantalla podeu definir el desplaçament de la imatge original, és a dir, el lloc on voleu que quedi situada en el nou llenç que tindrà les noves dimensions que heu determinat. Ho podeu fer indicant les coordenades X i Y, o clicant el botó Centre. A sota, podeu anar veient com quedarà.

  • Cliqueu al botó Canvia la mida per confirmar que voleu fer els canvis que heu indicat.
  • Si ho desitgeu, podeu desar la imatge o bé descartar-ne els canvis.

Eina Escapçar

L'eina escapçarEina escapçar permet crear una imatge nova a partir d'un tros seleccionat de la imatge original mitjançant el retall i la supressió de tot el que queda fora de la selecció.

Descarregueu al vostre ordinador la imatge a la qual accedireu des d'aquest enllaç. Obriu-la amb el Gimp. Seleccioneu l'eina escapçarEina escapçar, que trobareu a la capsa d'eines del Gimp. Seleccioneu un àrea rectangular de la imatge que contingui el peix. Aquesta àrea serà la nova imatge. La zona no seleccionada queda fosca i, a les opcions de l'eina, podeu veure i modificar les dades de la part que heu seleccionat, bé variant els punts dels Origens X i Y, amb la qual cosa la selecció anirà amunt i avall (Origen Y), i cap a la dreta o esquerra (Origen X), o bé variant l'Amplada i l'Alçada. Aquestes modificacions es poden fer també amb el ratolí directament sobre l'àrea seleccionada:

Escapçar la imatge

Un cop seleccionada l'àrea que voleu, només cal que cliqueu dins d'aquesta àrea i la imatge quedarà retallada, amb la qual cosa es deixarà el tros d'imatge seleccionada i se n'eliminarà la resta.

Aquesta nova imatge és un nou arxiu i cal anomenar-lo de manera diferent al de la imatge original, si és que no el voleu perdre.

Escalar una selecció

El Gimp també permet escalar un àrea seleccionada de la imatge, sense modificar-ne la resta.

Per fer-ho, només cal seleccionar la zona de la imatge que es vulgui escalar; un cop feta la selecció cal triar l'eina Escala, del grup d'eines de transformació:

eines de transformació

A aquest grup d'eines es pot accedir també des del menú Eines | Eines de transformació que trobareu a la barra de menús de la finestra de la imatge, o bé fent clic amb el botó dret sobre una selecció o la imatge. Les eines d'aquest grup són: Alinea, Mou, Escapça, Gira, Escala, Inclina, Perspectiva, Capgira.

En clicar sobre la selecció s'activen els punts per poder modificar la mida de la selecció estirant-la amb el ratolí, i un cop se n'ha obtingut la mida desitjada, es confirma clicant el botó Escala de la finestra de diàleg que s'ha obert en clicar sobre la selecció.

Mireu un exemple. En la imatge següent s'ha seleccionat una zona, l'edifici de darrera, amb la intenció de fer que tingui una mida similar a la del davant:

exemple exemple exemple

Per acabar amb una imatge de més qualitat, es podria arreglar el color del cel com s'ha vist en la pràctica de tampons.

Descarregueu la primera imatge de l'exemple i proveu de fer-ne les modificacions.

Inclinar una capa o una selecció

Amb el mateix procés anterior, però amb l'eina Inclina, es poden fer modificacions com la de l'exemple, on s'ha variat la inclinació de l'edifici del darrere.

exemple

El tros que ens queda blanc es podria pintar d'un color concret o del mateix blau del cel que es veu a la pràctica de patrons.

Deformar una capa o una selecció

Amb el mateix procés, però amb l'eina Perspectiva, podeu eixamplar la part superior de l'edifici de davant, deixant les dues parets laterals verticals, com es veu en l'exemple:

exemple

Capgirar una capa o selecció

I, per últim, podeu reflectir la selecció, com si es veiés amb un mirall, amb l'eina Capgira.

Mireu un exemple on s'ha disposat, de manera diferent, l'edifici gran: exemple

Si no ho heu fet encara, agafeu una imatge i apliqueu-hi tots els efectes d'aquesta pràctica.