Eines de selecció

Les eines de selecció permeten delimitar una part concreta d'una imatge: un detall de la imatge, les zones d'un mateix color…

Les eines de selecció del GIMP les podeu trobar a la finestra d'eines:

Eines de selecció

o bé desplegant el menú Eines | Eines de selecció de la finestra d'imatge:

Menú Eines de selecció

Selecció rectangular

Aquesta eina permet fer seleccions en forma rectangular o quadrada.

Trieu l'eina de Selecció rectangular. Recordeu que si teniu dubtes de la funció d'una eina, en posar el ratolí a sobre apareix un petit missatge que l'explica:

Selecció rectangular

Un cop seleccionada l'eina, el cursor es converteix en una fletxa acompanyada d'un requadre petit. Segons l'eina triada, el símbol que acompanya la fletxa és diferent, i indica quina és l'eina activa.

Des del menú Fitxer | Obre, obriu una imatge de les que heu descarregat, capturat o escanejat en la pràctica anterior.

Si no teniu activa la Selecció rectangular, activeu-la.

Poseu el cursor a sobre d'un dels quatre angles del rectangle imaginari que voleu seleccionar i, sense deixar el botó del ratolí, delimiteu el requadre fins l'angle oposat del rectangle, on deixarem de prémer el botó del ratolí.

A la imatge apareix un rectangle amb un contorn de línia discontínua que és l'àrea seleccionada:

Selecció rectangular

La selecció també es pot modificar un cop feta tot estirant les vores o les cantonades fins a obtenir la mida desitjada.

Teniu dues possibilitats més; per una banda, si premeu la tecla control mentre traceu el rectangle, la part central de la selecció no variarà, i, si premeu la tecla majúscules, el rectangle serà sempre un quadrat. També podeu combinar les dues tecles, de forma que n'obtindreu un quadrat amb el centre fix.

Selecció el·líptica

L'eina de Selecció el·líptica funciona de la mateixa manera que la rectangular, però fent seleccions en forma d'el·lipse o rodona.

Selecció el·líptica

Quan en una imatge hi ha una selecció i n'hi feu una altra, desapareix la primera. Podeu, però, fer-ne unes quantes prement la tecla majúscula després de fer la primera i mentre feu les següents.

D'altra banda, amb les opcions de Mode podeu combinar diferents seleccions en una mateixa imatge.

Selecció lliure

Selecció lliure

Aquesta eina permet seleccionar a mà qualsevol àrea de la imatge amb la forma que vulgueu. Tot i que és una eina molt útil, no és fàcil d'utilitzar, perquè demana un bon domini del ratolí. Si es treballa amb altres dispositius, com pot ser la pissarra digital, aquesta eina és molt encertada.

Selecció lliure

Amb aquesta tipus de selecció també podeu aplicar la combinació de les tecles majúscules i control.

Selecció contínua

Selecció contínua

Permet seleccionar una part de la imatge basant-se en el color. Aquesta eina pot ser molt útil en dibuixos o imatges simples, però més difícil d'utilitzar en imatges complexes.

A la imatge de l'arc de Sant Martí, hi podeu observar una selecció de color gris de la muntanya lateral; com podem apreciar, el color és contigu en la imatge.

Selecció contínua

Podeu ampliar o restringir el nombre de colors contigus de la selecció mitjançant l'augment o la reducció del llindar.

Selecció per color

Selecció per color

Aquesta eina permet seleccionar les zones de color semblant d'una imatge, siguin o no contigües:

Selecció per color

Com podeu observar, ara hi ha seleccionades diferents zones de la imatge amb color similar, sense que aquestes estiguin en contacte.

Practiqueu els diferents tipus de selecció amb la imatge que heu obert al començament de la pràctica.

Tisores intel·ligents

Aquesta eina permet fer seleccions amb molta precisió, mitjançant l'adaptació automàtica de cada segment al contorn de la figura.

Per seleccionar una regió amb les tisores, cal anar marcant el perfil del que es vol seleccionar, i l'eina ens anirà marcant el contorn.

Cada clic afegeix un node (punt); aquests punts es van unint -l'un darrera l'altre- tot creant un camí. L'últim punt del camí ha de coincidir amb el primer que heu fet, i, d'aquesta manera, tancareu la selecció. Després feu clic dins la selecció i la regió quedarà seleccionada.

Deseu al vostre ordinador la imatge següent, realitzada a la platja de Badalona. Imatge

Obriu-la amb el GIMP, trieu l'eina de les tisores i seleccioneu el contorn de la barca:

Selecció

Treballar amb les seleccions

Un cop teniu una zona seleccionada, sigui amb l'eina que sigui, aquesta es podrà moure, copiar, modificar…

Si desplegueu el menú Selecciona de la barra de menús, podreu veure algunes de les coses que es poden fer amb la selecció:

Menú selecció

  • Selecciona-ho tot: selecciona tota la imatge.
  • No seleccionis res: anul·la les zones seleccionades.
  • Inverteix: selecciona el que no estava seleccionat i la zona seleccionada la deixa sense seleccionar.
  • Selecció flotant: permet moure la regió seleccionada per damunt de la imatge. Un cop triada aquesta opció podreu transformar la selecció amb les eines de transformació que es veuran més endavant.

En la següent imatge, per exemple, s'ha fet una selecció el·líptica, s'ha triat l'opció Selecció flotant i s'ha desplaçat:

Exemple selecció flotant

En aquest altre exemple, per canviar el color d'una zona concreta, s'ha utilitzat l'eina de selecció combinada amb l'eina del cubell de pintura.

A la imatge original

exemple

s'ha aplicat l'eina de selecció de color continu:

eina de selecció de color continu

S'ha triat el color blau i s'ha aplicat a la selecció amb l'eina del cubell de pintura:

omplint la selecció de color

Si el que us cal és dibuixar formes plenes de color amb el Gimp (rectangles, quadrats, rodones, el·lipses, o bé formes irregulars) creeu la selecció corresponent a la zona que voleu pintar, trieu l'eina de pintar, la galleda, trieu el color que desitgeu i apliqueu-lo a la selecció.

Creeu una nova imatge amb el fons blanc, i dibuixeu-hi un rectangle de color vermell, una el·lipse de color verd i una forma irregular, feta a mà alçada, de color groc.

Màscara ràpida

A la part inferior esquerra de la finestra de la imatge trobareu el botó que activa la màscara ràpida:icona de màscara ràpida

Aquesta eina us pot ser útil per modificar seleccions i adaptar-les a la forma que vulgueu fent servir les eines de dibuix (llapis o pinzell i goma).

Si no teniu cap objecte seleccionat, la màscara s'aplica a tota la imatge i la imatge es veurà pintada de rosa transparent; en cas que hi hagi una selecció, tota la imatge queda sota la màscara excepte la selecció.

En l'exemple s'ha fet servir la imatge anterior, s'ha seleccionat la mateixa zona que abans i s'ha activat la màscara ràpida:

exemple

Fixeu-vos que hi ha zones que no estan seleccionades i que ho haurien d'estar, mentre d'altres, com el tros de la sabata de la noia o el vestit del noi, que no cal pintar de blau, no haurien d'estar dins la selecció.

A partir d'aquest moment, i mentre no desactiveu la màscara clicant de nou la icona, que ara té la forma d'un quadrat vermell en comptes de discontinu, podreu modificar la selecció amb les eines de dibuixar. Trieu el pinzell i aneu repassant aquelles zones que voleu excloure de la selecció. Per anar veient com queda, podeu anar traient i posant la màscara ràpida:

exemple

Ara, amb l'eina de la goma, podeu afegir a la selecció la zona que desitgeu. Finalment podeu aplicar l'eina del cubell, després d'haver treballat la selecció fins deixar-la al vostre gust.

exemple

Fixeu-vos en la diferència entre la primera i la darrera, per exemple, en el cas de la sabata de la noia.