Objectius

 • Saber obtenir imatges a partir de diferents fonts.
 • Conèixer diferents eines de selecció.
 • Treballar amb patrons i tampons.
 • Saber modificar una imatge, o una selecció, amb diferents eines.
 • Saber treballar amb camins i nodes.

Continguts

 • Captures d'imatges
 • Eines de selecció
 • Patrons i tampons
 • Transformacions de les imatges
 • Camins i nodes
 • Aplicacions didàctiques