Objectius

  • Conèixer diferents formats de les imatges.
  • Treballar amb el Tuxpaint.
  • Instal·lar el GIMP.
  • Conèixer les eines bàsiques del GIMP.
  • Aplicar a l'aula els aspectes treballats.

Continguts

  • Tipus i formats d'imatges
  • Tux Paint, una eina de dibuix per als més petits
  • Instal·lació i primer contacte amb el GIMP
  • Eines de dibuix i pintura
  • Aplicacions didàctiques