Recursos educatius

Objectius

Els objectius d'aquest mòdul son:

 • Conèixer diferents tipus de recursos educatius.
 • Familiaritzar-se amb els programes d'entrenament auditiu.
 • Conèixer el funcionament bàsic de l'Ear Master School.
 • Aprendre a dissenyar exercicis amb l'Ear Master School.
 • Conèixer diferents tipus de recursos musicals multimèdia.
 • Explorar internet com a eina per a l'educació musical.

Continguts

 • Instal·lació i configuració de l'Ear Master School.
 • Tipus d'exercicis.
 • Disseny d'exercicis.
 • Tipus de recursos musicals multimèdia.
 • Internet com a eina per a l'educació musical.

Recursos educatius

L'ensenyament/aprenentatge musical assistit per ordinador ofereix moltes possibilitats. Actualment es poden trobar nombrosos programes que aprofiten la tecnologia informàtica per ensenyar música. Dintre de la categoria d'educació musical podem crear tres grups de programes:

 • Cultura musical (estils, autors, obres)
 • Teoria musical (solfeig, harmonia, arranjaments, composició, etc.)
 • Educació de l'oïda

Els programes d'aquest darrer grup també són coneguts com programes d'entrenament auditiu (ear training) amb els que es pot practicar el reconeixement d'intervals, acords o escales, exercicis de ritme, de lectura o de reconeixement i reproducció de frases musicals. Molts d'aquests programes permeten crear i guardar bases de dades amb els perfils i els avenços dels usuaris i, d'aquesta manera, poder fer un seguiment dels progressos i la evolució en l'aprenentatge.

Pràctiques