Tipus d'interpretadors

Objectius

Els objectius d'aquest mòdul son:

 • Conèixer diversos tipus d'interpretadors.
 • Aprendre les funcions bàsiques del vanBasco.
 • Familiaritzar-se amb la creació de fitxers de karaoke.
 • Conèixer el funcionament del WinKaraoke Creator.
 • Familiaritzar-se amb els programes d'ajuda a la composició.
 • Conèixer el funcionament bàsic del Jammer.
 • Conèixer el programa Punto y Tono.

Continguts

 • Instal·lació del vanBasco.
 • Reproducció de cançons de karaoke.
 • Ajustament de paràmetres.
 • Creació de fitxers de karaoke.
 • Instal·lació del WinKaraoke Creator.
 • Instal·lació i configuració del Jammer.
 • Creació de cançons amb el Jammer.
 • Elaboració d'arranjaments.
 • Funcionament bàsic del programa Punto y Tono.

Pràctiques