Music Time

Objectius

Els objectius d'aquest mòdul son:

  • Aprofundir en la utilització del Music Time.
  • Familiaritzar-se amb diverses funcions avançades del Music Time.
  • Aprendre a inserir text i elements gràfics en una partitura.
  • Aprendre a establir interpretacions, via MIDI, de dinàmica i tempo.
  • Conèixer el procés per inserir partitures en un document de text.

Continguts

  • Introducció del títol i lletra d'una cançó.
  • Indicació d'acords en una partitura.
  • Repeticions i acabaments.
  • Interpretació d'intensitat, durada i tempo.
  • Inserció d'una partitura en un document de text.