Editors de partitures

Objectius

Els objectius d'aquest mòdul son:

  • Familiaritzar-se amb les principals funcions dels editors de partitures.
  • Conèixer el funcionament bàsic del Music Time.
  • Aprendre a editar i modificar partitures senzilles.

Continguts

  • Editors de partitures.
  • Elements principals del Music Time.
  • Mètodes de selecció.
  • Utilització del Mapa de Pistes.
  • El Selector de veus.
  • Edició d'una partitura.

Pràctiques