Projecte

Com podem aprofitar el potencial que ens ofereixen les Google APPS i aplicacions 2.0 per a millorar la docència i l'aprenentatge?

Una vegada us heu familiaritzat amb l'aspecte tècnic de les eines, el segon pas és integrar-les amb els vostres coneixements previs per aportar valor afegit a allò que ja feu. Les aplicacions Google XTEC i 2.0 són una oportunitat per aprendre i treballar connectats sense limitacions de temps i espai. La creació de coneixement en col·laboració segons interessos, s'està convertint en el procediment de treball en la societat de l'accés ràpid, fàcil i gratuït a la informació en constant canvi.

Com apunta Jordi Adell (2010), "Si volem formar nens i joves per a la societat de la informació, necessitem centres educatius i professorat de la societat de la informació"

Situació-ProblemaUs proposem 2 situacions on explorar l'ús de Google APPS de la meva XTEC i les aplicacions 2.0 de manera significativa per a l'activitat docent.


Situació 1- Sou un grup de professorat de diferents matèries que heu decidit preparar un projecte conjunt pel mateix grup d'alumnat. Cal coordinar-se per dissenyar objectius, metodologia, les tasques que haurà de fer l'alumnat, dinàmiques (individual, grupal), recursos, avaluació i la presentació del projecte a l'alumnat.

Situació 2- El vostre centre educatiu està preparant una sortida conjunta amb altres centres. Cal coordinar-se per dissenyar l'itinerari, ajustar el pressupost, organitzar activitats per aconseguir diners per la sortida, fer la presentació a les famílies, etc.Per donar resposta a una d'aquestes situacions cal que elaboreu un petit informe en grup, d'una extensió aproximada de 800 paraules (unes dues pàgines, si ho feu amb lletra arial 12).

L'informe ha de detallar el procediment que seguireu, indicant quina eina TIC és la més adequada en cada pas del procés, mostrant-ne alguns exemples que haureu anat el·laborant en aquesta formació.

Envieu l'informe, o bé, en un document Google (compartit amb la persona tutora o amb un enllaç públic), o bé, en altres serveis 2.0 com Scribd, i compartiu l'enllaç al fòrum del projecte a l'aula del curs.Opcionalment, us animem a donar format final per presentar el vostre projecte amb alguna d'aquestes eines:
Un Lloc Web Una webquest, un Mapa Conceptual, un Vídeo, una Presentació etc que podreu enllaçar al vostre Lloc Web- portafoli docent, si ho desitgeu.

És recomanable que aquests documents siguin visibles per als companys i companyes de curs i la xarxa docent en general, per aprendre millor compartint a l'estil 2.0!