Aplicacions 2.0

Quan l'any 2004 Tim O'Reilly va encunyar el terme web 2.0, havia començat la segona generació d'internet. D'una internet 1.0 que era bàsicament de lectura i on publicaven experts en informàtica, es va passar a una internet d'interacció, on les persones usuàries podien publicar continguts de manera senzilla, ràpida i gratuïta, generant el que s'anomena intel·ligència col·lectiva dels mitjans socials. Aquesta revolució ha esperonat d'una banda, una massiva aparició constant de noves eines que faciliten crear, compartir i col·laborar en línia. D'altra banda, també genera nous reptes en la societat en general, i en el món educatiu en particular.

Aquest vídeo de Michael Wesch és un referent per a explicar la revolució de la web 2.0.

Com haurem de repensar aspectes com autoria, ètica, privacitat etc que ens planteja l'autor del vídeo davant els canvis que internet ja ha implicat?

Serveis Multimèdia i els Marcadors socials

En la societat multimèdia on vivim, la imatge, el so i especialment el vídeo prenen especial rellevància a l'hora de compartir coneixement. En l'ensenyament, cal potenciar les possibilitats d'aquests nous llenguatges també per aprendre i fomentar la creativitat.

Flickr, Youtube o Slideshare són exemples dels primers Serveis Multimèdia 2.0 gratuïts, immensament populars a la xarxa. Com podem integrar-los efectivament en l'activitat docent?

D'altra banda, un dels problemes creixents és com gestionem el flux constant de nova informació generada a Internet. On guardem els enllaços que trobem d'interès? Coneixerem els Marcadors Socials, una aplicació 2.0 en línia que ens ajuda a descobrir, guardar, classificar i compartir els recursos de la xarxa que anem trobant al núvol, a partir d'etiquetes.

Pràctiques