Serveis personalitzats de la XTEC: Creació 2

L'ofimàtica al núvol, que hem començat a veure al mòdul 2, ens permet crear, editar, guardar i compartir documents de text, presentacions i a més, fulls de càlcul, dibuixos i formularis. Aquest darrera opció, ens ofereix un interessant ventall de possibilitats per realitzar activitats al voltant de preguntes (qüestionaris, enquestes etc).

D'altra banda, una de les altres eines Google amb més potencial per la docència és la creació de Llocs Web, en anglès Google Sites. Crear el web de centre, de departament, de projectes o espais personals dels docents és molt senzill i ràpid, a partir de les plantilles que ens ofereix Google. També podem integrar-hi vídeos, imatges, calendari, els documents Google i altres gadgets fàcilment. A més, té diverses opcions de visibilitat (privat, públic, amb l'enllaç). L'estructura líneal la fa més amena que el format de bloc per moltes tasques docents.

En aquest mòdul veurem els formularis i els fulls de càlcul, serveis de creació de documents Google de la XTEC i especialment els llocs Web (o Sites), que permeten integrar les eines de gestió i creació dels anteriors mòduls i diferents aplicacions 2.0.

Pràctiques