Serveis personalitzats de la XTEC: Creació 1

Avui ja no podem concebre la tasca professional sense documents electrònics. Els més habituals són els documents de text, que es poden enriquir amb recursos per donar format al text o incloure elements com taules o imatges. Així es presenten informes, treballs o exàmens, per exemple. També són freqüents les "presentacions", el format digital de les anteriors diapositives fotogràfiques, que es poden utilitzar per presentar informació de manera seqüencial, per exemple projectant-les sobre una pantalla a l'aula. Els fulls de càlcul serveixen per organitzar informació en taules, fer càlculs amb les dades o representar-les gràficament, entre altres finalitats.

En aquest mòdul veurem els serveis de creació de documents de la XTEC basats en Google Docs i integrats amb la resta de serveis de gestió que hem vist al mòdul 1.

Pràctiques