Guia

Presentació

Cal aprofitar el potencial de les eines 2.0 per donar resposta a les noves necessitats que requereix el professorat en la societat digital, fomentant la col·laboració i oferint estratègies per compartir coneixement. En aquesta formació, en veurem principalment dues: D'una banda les eines Google dins la meva XTEC i de l'altra una selecció d'eines 2.0 de forta implementació a la xarxa avui.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

  • Conèixer l'entorn de la meva XTEC: Gestió i Creació.
  • Conèixer algunes aplicacions 2.0 per la didàctica en la pràctica docent.
  • Integrar l'entorn XTEC i les aplicacions 2.0 a la pràctica docent.

Continguts

Veurem diverses aplicacions al núvol per integrar-les a la formació telemàtica, en l'entorn Moodle

En el mòdul 1: La meva XTEC: Eines de gestió. Correu, Calendari, Xat i grups.

En el mòdul 2: La meva XTEC: Creació 1. Documents (text, presentacions, full de càlcul).

En el mòdul 3: La meva XTEC: Creació 2. Documents (formularis) i Llocs Web.

En el mòdul 4: Aplicacions 2.0; Serveis Multimèdia i marcadors socials.

EXEMPLE: Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Requeriments

Els tres primers mòduls del curs estan basats en el servei Google-Apps de la XTEC. Per tant cal ser usuari registrat d'aquest servei.

En el darrer mòdul s'haurà d'accedir a diversos llocs web, donar-se d'alta i conèixer diversos entorns.