Els escacs a l'escola i a l'institut, una eina educativaMaterials per conèixer la tècnica i les estratègies del joc d'escacs i la seva aplicació a l'aula.Descripció general del materials


La força que té el joc com a eina educativa és molt gran. Els alumnes i les alumnes adquireixen, motivats i sense ser-ne conscients, un seguit d’aprenentatges que els seran transferibles a uns altres moments de la seva vida. Aquest curs va adreçat a mestres d'escoles i professors d'instituts i pretén donar a conèixer els escacs com a eina educativa.Organització


Aquests materials es presenten organitzats en 3 cursos que corresponen als nivells d'iniciació, aprofundiment i consolidació:

  • Escacs 1: Actuacions de nivell inicial per facilitar l'aplicació de l'activitat del joc d'escacs a l'alumnat d'educació primària i secundària, dins l'horari escolar.
  • Escacs 2: Actuacions de nivell d'aprofundiment per facilitar l'aplicació de l'activitat del joc d'escacs a l'alumnat d'educació primària i secundària, dins l'horari escolar.
  • Escacs 3: Actuacions de nivell avançat per facilitar l'aplicació de l'activitat del joc d'escacs a l'alumnat d'educació primària i secundària, dins l'horari escolar.

A més, hi ha un apartat introductori on es presenta el projecte i un apartat amb recursos.

Temporització


Aquest curs és de tipus semipresencial i es duu a terme durant un total de 10 sessions, de les quals 5 són presencials i 5 en línia (telemàticament).


Els escacs són gimnàstica intel·lectual. Wilhelm Steinitz