Els escacs a l'escola i a l'institut 3 - Sessió 9


Descripció general


En aquesta sessió es tractarà una de les principals regles a tenir en compte als finals de partida: la regla de l’oposició. També es donarà informació sobre una pàgina web de referència en l’ensenyament de les matemàtiques a través dels escacs, així com diferents tipus d’atacs a l’enroc (2a part del tema iniciat a la sessió 7 d’aquest curs).


Objectius


  1. Entendre i saber aplicar la regla de l’oposició.
  2. Conèixer pàgines web de referència en el món dels escacs educatius.
  3. Analitzar i reconèixer diferents tipus d’atacs a l’enroc.


Activitats de la sessió


A continuació es troben els enllaços a les diferents activitats d'aquesta sessió:

Regla de l’oposició:

Recursos TIC:

Atacs a l’enroc (2):


Activitats d'autoavaluació de la sessió


A continuació es troba l'enllaç a les diferents activitats d'autoavaluació d'aquesta sessió:

Activitats d'autoavaluació: