Els escacs a l'escola i a l'institut 1


Descripció general


Els escacs a l'escola i a l'institut 1 forma part del conjunt d'actuacions de nivell inicial per facilitat l'aplicació de l'activitat del joc d'escacs a l'alumnat d'educació primària i secundària, dins l'horari escolar, mitjançant la formació dels mestres o professors en la tècnica i estratègies del joc d'escacs en un nivell inicial i la seva aplicació a l'aula.

Organització


Les diferents activitats de formació del curs Els escacs a l'escola i a l'institut 1 estan organitzades en 10 sessions, 5 presencials i 5 en línia, on es tracten els continguts següents:

 • L'escaquer i el moviment de cadascuna de les peces.
 • Normes bàsiques i estratègies del joc.
 • Diferents activitats d'aplicació a l'aula.
 • Continguts de les àrees que es poden treballar amb el joc d'escacs.

Temporització dels Escacs a l'escola i a l'institut 1


Sessió 1 (presencial)

 • Presentació del curs.
 • El projecte “Escacs a l’escola i a l'institut”.
 • L’escaquer.
 • Les peces.
 • El peó. Moviment i activitats.
 • El rei. Moviment i activitats.

Sessió 2 (en línia):Modul 1

 • Marc teòric.
 • L’escaquer (activitats).
 • Les peces (activitats).
 • El peó (activitats).
 • El rei (activitats).
 • Activitats d'autoavaluació.

Sessió 3 (presencial)

 • Repàs sessió 1 i 2.
 • La dama. Moviment i activitats.
 • La torre. Moviment i activitats.
 • L'escac i mat.

Sessió 4 (en línia):Modul 2

 • Pràctica de l’escaquer.
 • El color de les caselles.
 • Exercicis pràctics de dama.
 • Exercicis pràctics de torre.

Sessió 5 (en línia):Modul 3

 • Editor de diagrames.
 • L’origen dels escacs. Llegenda: El rei i el savi.
 • L’escac (repàs i exercicis pràctics).
 • L’escac i mat (repàs i exercicis pràctics).

Sessió 6 (presencial)

 • Repàs de la sessió en línia.
 • L’ofegat.
 • L’alfil. Moviment i activitats.
 • El cavall. Moviment i activitats.

Sessió 7 (en línia): Modul 4

 • Figures geomètriques.
 • Vídeo del cavall.
 • Exercicis pràctics d’alfil.
 • Exercicis pràctics de cavall.

Sessió 8 (presencial)

 • Repàs de la sessió en línia.
 • Jocs amb l’alfil i el cavall.
 • El valor de les peces.
 • L’enroc.
 • Jugades especials del peó (coronació i captura al pas).

Sessió 9 (en línia):Modul 5

 • Recursos TIC: Kidchess.
 • Exercicis pràctics de l’enroc.
 • Exercicis pràctics de les jugades especials de peó.
 • Bibliografia i altres materials.

Sessió 10 (presencial)

 • Repàs de la sessió en línia.
 • El mat del boig.
 • Jocs: La dama menjalletres i les peces d’incògnit.
 • Trivial.
 • Valoració del curs.


Per saber-ne més


La llegenda del joc d'escacs: Existeixen diferents versions sobre l'origen del jocs d'escacs. Pràcticament totes elles el situen a l´Índia i relaten, de forma més o menys semblant, la demanda feta per un savi a un rei per tal de completar amb grans de blat un tauler d'escac amb la condició que cada casella contingués el doble de grans que l'anterior…