Jocs d'orientació espacial

Ja des de petits, els alumnes s'han de familiaritzar amb la interpretació de mapes i plànols. És clar que a educació infantil no pretendrem que el nostre alumnat pugui orientar-se amb un mapa de coordenades, però no per això deixarem de començar a treballar aquests aspectes.

L'objectiu d'aquesta pràctica és mostrar-vos algunes webs educatives dissenyades per als més menuts del centre on es treballarà el concepte d'orientació espacial.

Desenvolupament de la pràctica

Descobreix les possibilitats d'uns famosos dibuixos animats

A continuació us proposem una web en anglès http://www.boohbah.tv/zone.html.

Val la pena passar una estona per endevinar què cal fer a cada activitat. Només unes pistes: cada bombolla és una activitat diferent. L'espiral acaba en una caixa màgica i els personatges amaguen una petita sorpresa. Comprovareu que podeu dissenyar pantalles, treballar les direccions, els colors, fer música, etc… A partir d'aquí, podeu programar les vostres sessions segons els conceptes a desenvolupar.

Jocs d'orientació a edu365

Torneu al portal EDU 365 dins de la secció d'Educació Infantil dedicada als jocs. http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.htm.

Aquí trobareu diversos jocs per treballar l'orientació espacial: la bruixa, la formiga, el repartidor de pizzes, el pollet, etc…

Cliqueu als enllaços i comproveu les possibilitats que brinden aquestes activitats.

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari

Per a la realització d'aquesta pràctica, cal un ordinador per a cada nen i cada nena amb connexió a Internet.I el canó de projecció per poder posar en comú els conceptes a treballar.

 • Metodologia

No heu d'oblidar l'objectiu d'aquesta activitat: treballar l'orientació i la interpretació de l'espai. Per tant, a més a més, que l'alumnat realizi l'activitat de manera individual, és molt aconsellable poder-la dur a terme amb tot el grup classe amb el canó de projecció, i canviar l'ordre dels objectes per tal de reforçar els aspectes que més us interessin (a sobre, a sota,… ), procureu que intervinguin tots els alumnes.

 • Objectius curriculars
  • Treballar l'orientació espacial emprant diferents direccions.
  • Utilitzar les nocions espacials per localitzar objectes i persones, i indicar direccions.
 • Objectius TIC
  • Accedir a pàgines web prèviament seleccionades.
  • Usar jocs senzills de simulació o d'aventura.
 • Temporització

Dependrà dels vostres objectius, però podríeu dedicar-hi dues sessions de 45 minuts. Una, per realitzar l'activitat de forma individual, i l'altra per al grup classe. Si ho creieu necessari podeu dedicar la meitat de la sessió al treball individual de l'alumnat, per tal de poder realitzar l'avaluació.

Informació complementària

A totes aquestes adreces trobareu activitats per poder treballar tots els aspectes relacionats amb l'orientació espacial. Algunes d'elles (la bruixa, la formiga, etc…) les podeu fer servir com a activitat complementària quan alguns alumnes acabin abans dels temps que tenieu previst.

De jocs a la xarxa n'està ple. Potser per a eduació infantil no n'hi ha tants, però els suficients, per treballar-los de manera ordenada. Altres adreces que podeu visitar són:

http://www.xtec.cat/%7Emfortun4/jclics/posicioc.htm Jclic per treballar les posicions.

http://pbskids.org/games/index.html