El mercat

No hi ha dubte que la millor manera d'assimilar els continguts curriculars és a través de la manipulació, de l'observació i de la pròpia experiència. Aquí us proposem una pràctica amb dues parts ben diferenciades, una primera on els més menuts interaccionin directament amb una càmera de fotos , i una segona on vosaltres elaborareu unes fitxes de treball a partir de les imatges anteriors.

Desenvolupament de la pràctica

En un primer moment, en grups reduïts, expliqueu als vostres alumnes el funcionament bàsic de qualsevol càmera fotogràfica digital que disposeu.( Al CRP de la vostra zona podeu demanar en prèstec ) Aprofiteu una sortida al mercat municipal per tal de fotografiar les parades i els productes exposats. Aquestes fotografies les visionareu amb ajuda del canó. Prepareu un document on els nens i les nenes puguin copiar els noms dels productes i parades treballades i per últim, per aprofundir en el tema, accediu a webs relacionades amb fruites i hortalisses.

 • Funcionament de la càmera de fotos

Es tracta que els nens i les nenes es familiaritzin amb un aparell que pot semblar d'ús exclusiu del més grans de l'escola, però que per la seva senzillesa de funcionament és a l'abast de tothom. Heu d'aprofitar el moment que la classe està dividida en grups i compteu amb l'ajut d'un altre company a l'aula. En grups de 4 o 5 alumnes podeu aconseguir que els infants siguin capaços d'obtenir una imatge . Només heu d'insistir en la importància de veure a través del visor aquell objecte que volen fotografiar. És clar que sortiran mogudes, desenfocades, o no sortiran, però amb una mica de paciència, els resultats us sorprendran.

 • Sortida al mercat municipal

Potser és el moment més conflictiu de la pràctica. Us aconsellem que per fer aquesta sortida compteu amb una persona més de les habituals, de manera que un mestre o una mestra es pugui encarregar, exclusivament, de la realització de les fotografies per part dels alumnes.

Heu de tenir en compte la importància d'una bona planificació, per saber en tot moment qui ha realitzat cada una de les fotografies. La persona encarregada de les fotografies ha d'anar comprovant que els resultats entren dins del que es pot donar per satisfactori.

 • Visionat de les fotografies

Arriba el moment en el qual els alumnes queden una mica al marge i sou vosaltres els que preparareu una presentació d'aquestes fotografies. Per realitzar aquesta feina disposeu de diversos programes. Utilitzeu aquell que us sigui més familiar o us resulti més fàcil. A continuació us presentem una possibilitat amb el Gimp. Si no disposeu d'aquest programa, el podeu descarregar des d'aquest enllaç: http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/eines/gimp_win.htm

Abans de continuar, cal carregar al disc dur les imatges enregistrades amb la càmera.

 • Connecteu la càmera a través del port usb o introduiu directament la targeta de memòria de la càmera.
 • Seleccioneu totes les imatges.
 • Obriu el menú de context amb el botó dret del ratolí i premeu l'opció: Copiar a …
 • A la finestra, trieu el directori de treball on voleu desar les imatges.
 • Obriu la carpeta triada i comproveu que les imatges s'han copiat.
 • A continuació, assegureu-vos que totes les imatges estan en la posició correcta i no girades les unes respecte de les altres.

Obriu el Gimp. Per defecte s'obriran dues finestres: una a l'esquerra, amb el nom "El Gimp", i una altra a la dreta, anomenada "Capes, canals, camins, etc.". Aquesta última no la utilitzareu en aquesta pràctica, per tant, si voleu, la podeu tancar.

És el moment d'obrir les imatges girades. Per trobar-les cliqueu a la part superior de la barra de menú "Fitxer" i, a continuació, a "Obre". S'obre una finestra de navegació per trobar les imatges en qüestió. Seleccioneu la imatge que voleu girar i observeu que s'obre una nova finestra del Gimp amb la imatge seleccionada.

A la finestra "El Gimp" (a l'esquerra), seleccioneu l'eina "Gira la capa o selecció":

Situeu el ratolí a sobre de la imatge i cliqueu amb el botó de l'esquerra. S'obre una nova finestra on podeu girar la imatge a la posició que desitgeu.

Aquest procés l'haureu de repetir amb cada una de les imatges que calgui girar.

Per facilitar el reconeixement de les imatges, aneu a reanomenar-les:

Accediu a la carpeta on teniu les fotografies. Seleccioneu la primera imatge. Feu un doble clic sobre el nom de la imatge o premeu la tecla de funció F2. Escriviu el nom nou: fruiteria, carnisseria, etc., sense oblidar-ne l'extensió. Ja les teniu preparades per tal que els vostres alumnes les puguin visionar.

És aconsellable passar les imatges de forma manual, de manera que podreu anar fent tots els comentaris que creieu oportuns. Per tal de poder realitzar l'activitat, és imprescindible disposar d'un canó de projecció.

A partir d'aquí, la imaginació de cadascú és lliure de muntar el seguit d'activitats que cregui convenient per tal que els infants adquireixin els conceptes i el vocabulari treballats.

Podreu optar per confeccionar un mural amb algunes de les fotografies prèviament impreses, o podeu fer un treball més individualitzat, fent que cada alumne trïi la imatge que li és més representativa, i que la inclogui a la seva carpeta de feines.

Després creeu unes fitxes de treball on apareguin les imatges i, a sota de cada imatge, un marc on els nens i les nenes hauran d'escriure el nom corresponent.

Creació de la fitxa de treball

Un cop teniu preparades les imatges, utilitzeu un editor de text per preparar les fitxes. Apostem per l'Open Office de programari lliure. Si no disposeu de l'última versió en català, la podeu descarregar des d'aquesta adreça:

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/eines/openoffice.htm

Obriu l'OpenOffice.org Writer i elaboreu una fitxa de treball.

Caldrà deixar uns espais perquè els nens i les nenes puguin escriure els noms corresponents a les fotografies. Teniu vàries opcions: deixar els espais en blanc, crear uns marcs, donar l'opció de triar una resposta, etc.

El resultat pot ser semblant a aquest document: “Els arbres de la meva escola”, encara que tracti un tema diferent al mercat. Amb tot, com ja hem dit, aquesta proposta de treball és vàlida per a molts centres d'interès.

 • Webs a treballar

Per acabar d'arrodonir la feina, podeu treballar el vocabulari i la grafia en un parell d'adreces: http://www.edu365.cat/infantil/llegir/paraules.swf i http://www.edu365.cat/infantil/llegir/lletra.swf

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari

Necessiteu disposar d'una càmer digital per realitzar la primera part de la pràctica, i d'un ordinador amb connexió a Internet per a cada alumne, per omplir les fitxes i treballar les webs seleccionades.

Per a la feina del professorat necessiteu tenir instal·lat un programa de tractament de la imatge i un processador de textos.

 • Metodologia

Aquesta pràctica està pensada per poder-la realitzar a partir de qualsevol sortida escolar que es planifiqui al llarg del curs. En posar-li el títol "El mercat", tot està enfocat cap aquest centre d'interès, però sigueu conscients que qualsevol altra sortida ofereix la possibilitat de treballar tot el que s'ha exposat abans. Cal, això sí, planificar molt bé la realització de les fotografies per part dels infants, i, per tant, caldrà treballar en petit grup la manipulació d'aquesta màquina de fotos.

 • Objectius curriculars
  • Recollir els coneixements previs dels infants sobre el mercat.
  • Seguir un itinerari marcat des de l'escola fins al mercat municipal.
  • Verbalitzar els coneixements adquirits.
  • Visionar, col·lectivament, l'experiència realitzada.
 • Objectius TIC
  • Iniciar l'ús de les càmeres digitals.
  • Escriure paraules o frases curtes amb el processador de text.
  • Treballar webs prèviament seleccionades.
 • Temporització

Aquesta pràctica necessita una planificació molt acurada. A la primera sessió, en petit grup, expliqueu el funcionament de la càmera i deixeu que l'alumnat realitzi les seves primeres proves. La segona sessió us ocuparà una bona part del matí per visitar el mercat. La tercera sessió serveix per visionar les fotografies i que l'alumnat pugui assimilar el vocabulari i la grafia. A la quarta sessió, els alumnes passen a treballar amb l'ordinador, de manera que ompliran les fitxes de treball que prèviament heu confeccionat. I en una cinquena i última sessió, accediran a les webs seleccionades per reforçar la grafia d'aquests productes en concret. Ja veieu que una part de la pràctica recau directament en el professorat, però teniu la possibilitat de delegar aquesta feina als alumnes més grans de l'escola. Concretant. Aquest és un projecte que implica la col·laboració de tot l'alumnat del centre: infantil realitza les fotografies; cicle mitjà descarrega, anomena i redimensiona les imatges; i, finalment, el cicle superior elabora una presentació que més tard servirà per treballar a l'aula d'Educació Infantil. Us podem assegurar que el resultat és espectacular, només cal una mica d'organització entre els cicles.

Informació complementària

En aquesta adreça trobareu l'experiència d'un centre que ja ha dut a terme aquesta pràctica: http://www.xtec.cat/ceip-alexandregali-cornella/elmercat1/elmercat.htm