L'aigua, el vent i l'energia

Al final d'aquesta pràctica haureu explorat algunes possibilitats que la xarxa ofereix per tractar el cicle de l'aigua i l'energia necessària perquè aquest fet es produeixi. També hi trobareu una proposta metodològica basada en el procés de pensar, fer i comunicar.

L'activitat es basa en el treball de nombrosos recursos per aplicar a la programació proposada, a partir de la resolució de preguntes inicials.

Desenvolupament de la pràctica

Primera proposta
 • Aneu a la pàgina de l'edu365.com. Seleccioneu primària i després l'àrea de ciències naturals.A la secció Activitats Curriculars trobareu Miniunitats didàctiques (MUD) us poden fer un bon servei.
 • Dins les MUD, aneu a L'energia del sol:
  MUD
 • Cliqueu al damunt del triangle i després al damunt del sol, veureu una animació que explica d'on prové l'energia i com es manifesta.
 • Feu especial atenció a l'energia produïda a partir de la força de l'aigua.
 • Ara, aneu a l'apartat de pràctica.
 • A la pràctica 2 podeu comprovar quin color, el blanc o el negre, capta millor l'energia solar.
 • Al mateix apartat de l'Edu365 de primària, i després a l'àrea de ciències naturals, seleccioneu la MUD El cicle de l'aigua:
  MUD
 • En aquesta MUD podeu mostrar a l'alumnat que l'aigua a la natura es pot trobar en tres estats diferents: sòlid (neu o glaç als llocs freds), líquid (a rius i mars) i gasós (vapor d'aigua als núvols).
Segona proposta

* Els nois i les noies del cicle superior del CEIP del Parc del Prat de Llobregat expliquen com han construït una roda hidràulica: http://blocs.xtec.cat/experimentacio/2008/02/29/roda-hidraulica/
vídeo roda hidràulica

Tercera proposta

A la web del CEIP Tiana hi trobareu propostes de tallers realitzats dins de la seva setmana cultural, que us poden inspirar activitats a fer: http://www.xtec.cat/ceiptiana/jornades%20aigua/tallers.htm

 • Si cliqueu al damunt del títol, obtindreu un fitxer de text amb la descripció de cada taller.
Quarta proposta

Programació de l'activitat

L'aspecte que es vol destacar en aquesta activitat és el treball a partir de preguntes inicials i potents. Per fer-ho, heu de tenir en compte la seqüència: pensar, fer i comunicar.

Pensar equival a preguntar-se a un mateix per què es produeix un determinat fenomen, com puc solucionar una pregunta sorgida o plantejada, com puc planificar les accions que haig de fer per solucionar un problema. O bé, com puc argumentar que la meva explicació és correcta. Fer implica realitzar alguna acció: buscar informació, muntar un aparell, fer una comprovació, experimentar una reacció, recollir les dades… Comunicar és el darrer pas. Per comunicar s'han d'ordenar les dades, arribar a unes conclusions sobre el problema i explicar el perquè d'una situació. Comunicar requereix que els receptors esperin uns resultats i els vulguin saber, i que l'emissor s'ho hagi preparat pensant en els receptors.

Aquest és un procés on heu d'introduir el vostre alumnat. Primer, és possible que hàgiu d'exercitar-los en la realització de preguntes i en els mitjans per a la seva solució. Posteriorment, i a través de converses amb o entre l'alumnat, pot ser que les preguntes puguin sorgir soles. Al principi, heu de ser vosaltres qui aporteu els mitjans per resoldre-les; més endavant, podeu demanar als nens i nenes que siguin ells i elles qui proposin maneres de solucionar les qüestions. De la mateixa manera, en el procés de comunicar, en un primer moment els heu d'ajudar a argumentar i suggerir maneres i mitjans per explicar les seves experiències o troballes, per després, a mesura que augmenti el seu grau d'autonomia, trobar la millor manera de comunicar-les.

Tot i que en aquesta ocasió us plantegem un treball força dirigit, vosaltres sou qui coneixeu el vostre alumnat i sabeu quina capacitat té de plantejar-se preguntes potents, de resoldre-les i de comunicar-les. Adeqüeu la proposta segons calgui.

* Metodologia

El treball per grups és fonamental en aquesta activitat. En algun moment, haureu de combinar el treball en grup, la posada en comú o exposició dels resultats i establir un diàleg entre tots. Repartiu a cada grup una cartolina on hàgiu escrit una pregunta. Us en proposem algunes i vosaltres, veient les propostes que us hem mostrat anteriorment relacionades amb l'aigua i l'energia, podeu completar:

 • Com podeu demostrar que l'aigua té energia?
 • Per què plou?
 • Com podeu obtenir energia del vent?
 • Com podeu escalfar l'aigua sense foc?
 • Creieu que un tros de planxa de ferro pot surar?

Per contestar qualsevol d'aquestes preguntes s'ha de realitzar alguna acció. Cada grup ha d'oferir la solució a la pregunta que se li ha assignat. Podeu deixar que durant una estona realitzin propostes. Posteriorment els podeu fer una sèrie de suggeriments d'accions per solucionar la pregunta:

 • Visionar un vídeo i explicar el procés representat.
 • Dissenyar una maqueta senzilla.
 • Experimentar les reaccions d'uns materials.
 • Buscar informació de manera molt acotada en una font de consulta.

Amb els suggeriments doneu també la consigna de com han d'expressar les seves solucions:

 • Amb una explicació oral, amb el suport d'un esquema que ocupi un sol full.
 • Amb un esquema dibuixat en un paper d'embalar.
 • Amb una presentació de diapositives.
 • Amb un document de text, elaborat amb unes pautes determinades: nombre de fulls, estil de redacció, resposta a unes preguntes…

Expliqueu als grups de quant temps disposen, quin material han de repartir als companys de la classe i que la resta de grups poden fer preguntes.

 • Objectius curriculars
  • Conèixer els conceptes relacionats amb l'aigua, el vent i l'energia.
  • Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre fets, problemes i fenòmens naturals i tecnològics.
  • Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita i visual per convèncer i per dialogar.
 • Objectius TIC
  • Conèixer i utilitzar el recurs en línia anomenat MUD del portal educatiu edu365.
  • Utilitzar les TIC per informar i per explicar els resultats.
 • Temporització

En aquesta ocasió us hem proposat una activitat de llarga durada. La realització de tot el procés us pot comportar un temps previst, per a aquesta àrea, de diverses setmanes.

Informació complementària

Podeu trobar més materials curriculars, per a Infantil i Primària, a la web del CDEC: http://phobos.xtec.cat/cdec/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=68 Us recomanem especialment tant l'apartat de materials per a l'actuació a l'aula (parvulari i cicle inicial), com el d'actualització científica. De la segona, us recomanem la dedicada a l'aire: http://phobos.xtec.cat/cdec/images/stories/WEB_antiga/recursos/pdf/protocol_prim/aire.pdf