Mòdul 6. Matèria i energia

Continguts

  • Sensibilització per a la protecció del medi ambient
  • Observació i classificació d'alguns materials segons les seves propietats
  • Relació entre el cicle de l'aigua i l'energia
  • Diferents tipus de màquines per transportar

Pràctiques

  • Pràctica 1: El joc: vehicle d'aprenentatge. A través del joc introduireu els més menuts en temes com el reciclatge, la solidaritat i la igualtat entre persones.
  • Pràctica 2: Els materials. Els materials i les seves propietats.
  • Pràctica 3: L'aigua i l'energia Recursos per pensar, fer i comunicar a l'aula.
  • Pràctica 4: Màquines simples i compostes. Mitjançant un quadern virtual, us endinseu en el món de les màquines.