Mòdul 5. Canvis i continuïtats en el temps

Continguts

  • Cerca i ús d'imatges a Internet per expressar el canvi i el pas del temps.
  • Utilització d'imatges capturades de càmeres al llarg del dia i relacionar-les amb les hores.
  • Cerca i utilització d'informació d'enciclopèdies en línia per a l'estudi de fets i personatges històrics.
  • Confecció de manera pautada de la biografia amb imatges, tot relacionant la vida de cadascú amb fets històrics.

Pràctiques

  • Pràctica 1: Imatges per expressar el canvi, les transformacions i el pas del temps. Com aconseguir imatges d'Internet. Exemplificacions destinades a l'alumnat d'Educació Infantil per a l'observació del pas del temps i de les transformacions.
  • Pràctica 2: El pas del temps al llarg del dia. Utilització del rellotge català i els moments i activitats al llarg del dia per al cicle inicial. Visualització de càmeres en temps real.
  • Pràctica 3: Els noms dels carrers. Introducció al coneixement de fets, personatges i altres manifestacions històriques properes a l'entorn cultural on l'alumnat viu. Cerca d'informació a enciclopèdies i utilització de presentacions per expressar-la.
  • Pràctica 4: Escrivim la nostra biografia. Construcció de la història de cada noi o noia de cicle superior a partir d'una pauta, tot relacionant els fets viscuts per l'alumnat i els fets històrics més rellevants i amb imatges escanejades.