Festes populars: les auques

L'objectiu d'aquesta pràctica és tenir elements per treballar amb l'alumnat de cicle inicial algunes de les festes mitjançant les auques. Us plantegem una activitat per recollir i expressar el sentit d'alguna de les festes tradicionals populars que se celebren al llarg de l'any, i d'algunes que siguin pròpies de la vostra localitat. Finalment, us oferim un recull de propostes que són a la Xarxa per tractar-les.

Desenvolupament de la pràctica

El desenvolupament de la pràctica té dues parts ben diferenciades. A la primera, cercar i consultar la informació necessària per saber què és una auca i, a la segona, elaborar-la.

On buscar la informació sobre auques

Per consultar la informació sobre Què és una auca? us remetem a dues enciclopèdies: una que ha estat elaborada per una editorial, i una altra elaborada de manera col·laborativa.

Accedireu a la Hiperenciclopèdia a través de l'adreça http://www.enciclopedia.cat/. Cerqueu-hi “auca”.

Dins el mateix grup editorial podeu consultar la secció Fototeca http://www.fototeca.cat/ . Cerqueu-hi auca, podeu veure-hi tres auques tradicionals.

La Viquipèdia, com heu vist anteriorment, és una enciclopèdia oberta, lliure i elaborada col·laborativament.

Accediu a la Viquipèdia i cerqueu-hi el terme “auca”. http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya

Com veieu, en aquest article recomanen un lloc web per obtenir més informació:

http://www.auques.cat/. Es tracta d'un espai de l'IES Pius Font i Quer on tenen una paret dedicada a les auques sobre diferents autors o temes.

Feu un cop d'ull a http://www.rodolins.cat/, un altre espai diferent. Hi podeu trobar més informació sobre les característiques de l'auca, què és una auca i com fer els rodolins. L'ha fet en Ramon Cuéllar des de Suïssa. Consulteu l'apartat "una auca?".

Vegeu algunes auques que tenen per tema les festes tradicionals:

Ara anem a fer una auca

Us animem a fer una auca i comencem per una de senzilla. Per començar, fem-ne una de senzilla de setze estampes (quatre x quatre).

Us proposem que, una vegada enllestit l'esborrany del rodolí, el passeu a net amb el processador de textos.

Per il·lustrar les estampes, teniu diverses alternatives: utilitzar un editor d'imatges i practicar el dibuix a mà alçada, realitzar els dibuixos i escanejar-los, o bé fer fotografies relacionades amb cadascun dels rodolins.

Procureu que les imatges siguin en un format quadrat.

En tot cas, per posar les imatges dins de la taula, una vegada desades a la vostra carpeta de treball, aneu a l'opció Insereix / Imatge / Des d’un fitxer

Imprimiu en color la vostra auca i pengeu-la en algun lloc ben visible de l'aula, de la biblioteca o del passadís.

Programació de l'activitat

Metodologia

Prepareu les sessions per al grup classe. Per compondre els rodolins,una vegada hàgiu triat la festa, feu grups de dos o tres nens i nenes. Busqueu setze motius per fer les estampes. Cada grup escriurà un rodolí sobre un d'aquests motius i l'il·lustrarà.

Objectius curriculars

  • Identificar i valorar elements del patrimoni cultural: les festes.
  • Conèixer i comprendre el context social i cultural on s'està immers.
  • Comunicar idees i informacions de manera escrita i visual, tot utilitzant les TIC per informar altres alumnes, professorat i pares i mares, a partir de les auques.
  • Utilitzar les fonts d'informació (escrita, gràfica…) que usin suport electrònic o virtual per observar i analitzar l'entorn.

Objectius TIC

  • Saber cercar informació sobre un tema concret de manera dirigida.
  • Inserir imatges en una taula d'un document de text.

Requeriments tècnics i materials

Cal que es disposi d'un ordinador dins de l'aula. Però l'activitat també es pot dur a terme a l'aula d'informàtica. Cal disposar, també, d'una impressora de color.

Treball previ

L'activitat requereix que l'alumnat hagi treballat amb anterioritat les rimes i que domini el recompte sil·làbic. Per a aquest treball previ, consulteu la informació complementària al final d'aquesta unitat.

Altres propostes

A la xarxa podeu trobar altres propostes per treballar les festes populars.

  • Festes populars a l'escola de la XTEC

Activitats adreçades a la participació dels centres educatius de Catalunya, amb motiu de la celebració de festes. També conté abundant informació sobre cadascuna de les celebracions del calendari festiu anual: http://www.xtec.cat/escola/festes/index.htm

  • Festes.org

Espai de la cultura popular catalana dedicat especialment a les festes populars, enteses com aquells esdeveniments col·lectius que tenen lloc a l'espai públic, on cadascú n'és un participant actiu: http://www.festes.org/directori.php?id=6

L'espai on comença la festa, recull de notícies, calendari, recursos, protagonistes, altres festes del món…

  • Diari de l'Escola, a Vilaweb.

Dins l'apartat Cultura i Societat, hi ha nombroses entrades sobre festes populars:

http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/hemeroteca?seccio=599451

  • Notícies de l'info K relatives a festes i tradicions.

Aneu al magatzem de l'infoK. Ordeneu-lo per temes i busqueu els que fan referència a festes i tradicions. A més del text de la notícia, hi ha un apartat web d'interès que val la pena consultar:

http://www.tv3.cat/pprogrames/infok/infkSeccio.jsp?seccio=links&tipus=festes