Festes i tradicions

L'objectiu d'aquesta pràctica es mostrar-vos les diferents opcions que podeu trobar a la xarxa per treballar les festes i tradicions de Catalunya. Podríem haver triat qualsevol festa tradicional, ja que hi ha activitats paral·leles a les que us proposarem a continuació, però creiem que, per a Catalunya, no hi ha cap festa més significativa que la de Sant Jordi.

Desenvolupament de la pràctica

Opció 1: Jclic de Sant Jordi

Aneu, directament, a l'adreça següent, on un equip de mestres ha fet un treball meravellós recollint en una sola pàgina tot un conjunt d'activitats que serveixen per treballar aspectes de totes les àrees curriculars: http://www.xtec.cat/~mfortun4/jclics.htm

Concretament, fixeu-vos en l'apartat que tracta sobre temes relacionats amb festes i tradicions. Icona situada a la columna de l'esquerra en l'últim lloc:

http://www.xtec.cat/%7Emfortun4/jclics/vocabulari_any.htm

Es torna a obrir un altre ventall de possibilitats per tractar tots els centres d'interès que treballeu al llarg del curs:

Obriu l'activitat de Sant Jordi. Veieu que ofereix 5 blocs de treball:

 • Cerca la imatge
 • Cerca el seu nom
 • Trencaclosques
 • Copia el text
 • Escriu el dictat

En tots els blocs, les imatges van acompanyades dels sons corresponents, la qual cosa facilita la feina dels nens i de les nenes. Veureu que, clicant a sobre del dibuix o a sobre del text, ràpidament descobreixen com trobar amb més facilitat, la solució. Els quatre primers blocs els poden realitzar amb més o menys temps. L'apartat Escriu el dictat està restringit als més avançats, o pot ser per al curs vinent, a primer, quan ja la majoria saben llegir i escriure paraules treballades amb anterioritat.

Un parell d'advertiments:

 • Atents perquè, a vegades, podeu sortir de l’activitat si cliqueu les icones dels costats.
 • L'última pantalla de cada bloc conté un mèmory. Potser us passa per alt aquesta activitat en veure una pantalla en negre.

Opció 2: Sant Jordi a edu365.cat

Canvieu de lloc i aneu a El món per un forat: http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/

Obriu la secció dedicada a Societat i entreu al paquet dedicat a Sant Jordi.

A partir d'aquí, podeu seguir les indicacions de la pràctica 1 del mòdul 1, en què es tracten amb profunditat les possibilitats que ofereix aquest espai.

Opció 3: Quadern Virtual de Sant Jordi

Torneu a canviar de lloc i ara aneu a treballar amb uns tipus d'activitats que cada dia estan més a l'abast de tothom, els quaderns virtuals:

Comproveu que consta de dues pàgines d'activitats. Algunes les podeu treballar amb tot el grup classe, ja que presenten certa dificultat a l'hora de llegir el text; d'altres les podreu realitzar de manera individual amb cada nen o cada nena.

Programació de l'activitat

Requeriments de maquinari i de programari

És recomanable que cada nen i cada nena disposi d'un ordinador connectat a Internet amb el “Java” descarregat.

Metodologia

Aquestes activitats les podeu realitzar amb l'alumnat de P4 i P5. El primer dia cal presentar l'activitat amb l'ajut del canó de projecció. Al treballar amb JClic s'ha d'insistir molt en la responsabilitat de cadascú, en la importància de no fallar, de no fer clic, clic, clic a qualsevol lloc, ja que, després, abans de passar de bloc, heu de comprovar el percentatge d'encerts i, si no han superat una xifra, han de tornar a repetir tota l’activitat. No us estranyeu si després d'unes quantes sessions observeu que ells mateixos, abans d'avisar-vos, comproven el percentatge d'encerts. Si superen la xifra pactada us avisen; si no, ells mateixos comencen de nou.

Objectius curriculars

 • Adquirir el vocabulari relacionat amb les festes i tradicions catalanes.

Objectius TIC

 • Usar el ratolí per assenyalar i fer clic.
 • Col·leccionar, classificar, ordenar i col·locar en sèries diferents tipus d’objectes.
 • Apreciar la necessitat d'usos responsables de les TIC.
 • Iniciar-se en el treball amb l'ordinador.

Temporització

Podeu dedicar un parell de sessions a cada paquet d'activitats del JClic. En cadascuna hi desenvolupeu dos blocs. L'ordre dels blocs és aleatori.

Podeu dedicar dues sessions a realitzar les activitats d'El món per un forat. I també podeu dedicar un parell de sessions més per dur a terme el quadern virtual.

Avaluació

Aquest cop depèn molt dels vostres objectius. Sabeu que disposeu d'un informe complet de les diferents activitats JClic que realitza cada nen i cada nena, clicant a sobre de l'icona.

Per altra banda, si feu clic a la part inferior de cada pàgina, els Quaderns Virtuals ofereixen la possibilitat d'autocorrecció.

Podeu comprovar que les noves tecnologies ofereixen una quantitat inimaginable de recursos per desenvolupar els centres d'interès que treballeu a la classe. Només cal seure i planificar, amb molta cura, quins utilitzareu en cada cas.

Informació complementària