Mòdul 4. Persones, cultures i societats

Continguts

  • Identificació dels principals elements del folklore català i les festes tradicionals a partir d'aplicacions informàtiques presents a Internet.
  • Elaboració d'una auca sobre una festa tradicional catalana usant eines de dibuix.
  • Explicació de l'estructura del govern municipal a partir de les informacions recollides en portals institucionals.
  • Gestió de la informació localitzada en servidors estadístics sobre la població del municipi o la comarca.

Pràctiques

  • Pràctica 1: Festes i tradicions. A partir de diferents aplicacions informàtiques, els alumnes de parvulari realitzen un treball sobre les festes tradicionals.
  • Pràctica 2: Les festes populars. L'elaboració d'una auca, utilitzant diverses aplicacions informàtiques, serveix de base per a l'elaboració d'un treball sobre una festa popular.
  • Pràctica 3: El govern municipal. La preparació de l'entrevista amb l'alcalde o l'alcaldessa d'un municipi serveix de base per a treballar l'obtenció de la informació a través d'Internet, i per conèixer les tècniques digitals de gravació i d'edició de so.
  • Pràctica 4: Les dades demogràfiques. L'alumnat de cicle superior ha de cercar informació a Internet (bases de dades i servidors estadístics), i obtenir dades sociodemogràfiques relatives a una població. Posteriorment, ha de tractar la informació mitjançant programes que permetin la realització de gràfics.