L'aparell locomotor

En aquesta pràctica elaborareu una Cacera del Tresor amb la finalitat de poder crear materials telemàtics adaptats al cent per cent a les necessitats del vostre alumnat.

Com a exemple, us presenten una sobre l'aparell locomotor.

Desenvolupament de la pràctica

La Cacera del tresor

Quin nom més atractiu per al vostre alumnat! Potser serà bo saber-ne una mica més.

 • Què són? Una "Cacera del tresor" és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet al currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes. Jordi Adell. http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/tresor.htm

No us enganyeu, no és tan fàcil si voleu fer un bon treball. Cal pensar molt bé quin és el vostre objectiu. Cal buscar molt acuradament les webs on el vostre alumnat pugui trobar la informació. No heu de caure a la trampa de redactar preguntes on els nens i les nenes hagin de copiar i enganxar. Heu de procurar, sobretot a la Gran Pregunta, que l'alumnat hagi de redactar la seva resposta, i l'hagi de pensar. Tot un repte.

Un exemple

Voleu que els nens i les nenes realitzin un estudi sobre l'aparell locomotor des d'un punt de vista de diverses àrees curriculars. L'objectiu final és elaborar, entre tot el grup classe, un mural amb els noms en anglès i català dels principals músculs i ossos del cos humà.

Penseu les preguntes

 1. Quina és la funció de l'aparell locomotor?
 2. Quins dos sistemes el componen?
 3. Quina quantitat aproximada d'ossos podem trobar al cos humà?
 4. Escriu en anglès i català el nom de cinc ossos i cinc músculs del nostre cos.
 5. Fes un dibuix aproximat de la forma dels músculs que has triat.
 6. Investiga sobre alguna malaltia relacionada amb l'aparell locomotor. Posteriorment, l'hauràs d'explicar als teus companys.

La gran pregunta

 • Com mantindries en perfecte estat el teu aparell locomotor?

Ara cal buscar les webs on adreçareu el vostre alumnat

A continuació, cal generar la cacera. Per fer-ho, aneu al generador i ompliu els apartats. Abans, unes recomanacions:

 • Obriu una carpeta al vostre disc dur. Aquí és on desareu la cacera en finalitzar els passos que marca el generador.
 • Deseu, en aquesta carpeta, les imatges que inclou la vostra cacera.
 • Seguiu les indicacions del generador http://www.aula21.net/cazas/cacera.htm
 • En clicar a "Crear la web" no us ha de preocupar que no es vegin les imatges. Observeu que apareix la referència del lloc on es troben. Aquestes apareixeran posteriorment, un cop hàgiu desat aquest arxiu a la vostra carpeta.
 • Deseu la web amb el format de "Pàgina web", no "Pàgina web completa".

El resultat final pot ser aquest: http://www.xtec.es/~ffernan7/caceres/locomotor.htm

Animeu-vos i genereu la vostra pròpia cacera del tresor. Si disposeu de pàgina web personal, podeu pujar-la a Internet i així la podreu compartir amb la resta de professorat. Per fer-ho, només cal enviar l'adreça als administradors de "Caceres del tresor".

Programació de l'activitat

Metodologia

A través del treball cooperatiu, el vostre alumnat ha d'arribar a unes conclusions que aparentment poden semblar induïdes, però que en realitat provenen de les seves pròpies vivències i de les recerques realitzades. Heu de fugir del "típic" treball en grup on el millor treballa i la resta són els convidats a la festa. La vostra principal feina serà evitar aquesta situació. Heu de vetllar perquè cadascú, dins de les seves possibilitats, participi en l'elaboració del treball final.

Objectius curriculars

 • Participar activament en el treball de grup, tot adoptant una actitud responsable, solidària i cooperativa. I, alhora, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les del altres.
 • Plantejar-se i resoldre interrogants relacionats amb l'entorn natural, social i cultural, utilitzant estratègies de recerca i tractament de la informació.
 • Conèixer els conceptes relacionats amb l'aparell locomotor.

Objectius TIC

 • Instal·lar un programa al vostre ordinador.
 • Accedir a pàgines web prèviament seleccionades.
 • Capturar i modificar imatges amb un editor d'imatges.
 • Crear activitats on-line.

Temporització

El temps necessari per dur a terme una cacera del tresor vindrà marcat per la pròpia cacera.

Avaluació

La resposta raonada a la gran pregunta, així com les respostes encertades a les preguntes tancades, seran un bon indicador d'avaluació.

Informació complementària