Seguretat personal

En aquesta pràctica analitzareu a fons una web dedicada en exclusiva a treballar la prevenció des de l'escola. Encara que està suggerida per al cicle inicial, podreu comprovar que hi ha diferents opcions per a tots els nivells.

Desenvolupament de la pràctica

Obriu aquesta adreça: http://www.edu365.cat/nobadis/index.htm.

Aquí teniu un recull d'activitats classificades per cicles. Us fixareu a l'apartat de cicle inicial. No desaprofiteu l'ocasió de fer un cop d'ull a la resta. És interessant descarregar-vos la guia didàctica, en què s'exposen tots els continguts treballats, així com les recomanacions per dur a terme les activitats.

El Senyor Sabó i el seu Súper Ull

Aquesta és la història d'un nen que juga al carrer i, quan la seva mare el crida, puja a casa a menjar. S'asseu a taula amb les mans brutes i després té mal de panxa. El metge que l'atén, veient com han anat les coses, li ensenya el llibre del senyor Sabó i el seu Súper Ull. El senyor Sabó del conte explica que ell té l'ull més potent del món per veure els microorganismes i que, a més, els pot fer desaparèixer amb el seu poder netejador. Després de veure el conte, el metge adverteix al nen que ara el guarirà, però que ja sap que, per no tornar-hi, abans de menjar s'ha de rentar sempre les mans amb sabó.

Aquesta història es pot veure i escoltar des de l’ordinador. En acabar, cal fer un treball sobre paper. Document pdf a peu de pàgina.

Canviem el final

Activitat en què es presenten quatre historietes amb dos finals possibles: poden acabar bé o malament. Es disposa, per a cada una de les historietes, de dues col·leccions o sèries d'imatges. Es tracta d'ordenar, en primer lloc, la que acaba malament. Una vegada ordenada correctament, cal veure en quin punt les coses es podien haver fet de manera diferent perquè la historieta acabés bé. A partir d'aquí, inicieu la segona part de la historieta, la que acaba bé. Aquesta activitat també es pot treballar en format paper (document pdf ).

Endrecem

Activitat en què es presenten tres ambients: una habitació, una cuina i un lavabo. Es tracta d'identificar els perills que hi ha en cadascun d'aquests espais (un cop identificats, es corregeixen automàticament) i d'endreçar els objectes que hi apareixen escampats (cal que els col·loquin al lloc corresponent). Quan hagin acabat amb èxit un ambient, surt una fulla de trèvol i es pot passar a l'ambient següent. El joc finalitza quan s'ha completat el trèvol de la sort.

Què diuen els senyals?

Activitat que consisteix a interpretar el missatge d'alguns senyals. Veure que hi ha un codi de formes i de colors que el regeix i aprendre a utilitzar aquest codi per generar alguns senyals a l'àmbit escolar. Document pdf per treballar sobre paper.

Programació de l'activitat

Metodologia

A través dels contes i del jocs heu de ser capaços de fer reflexionar el vostre alumnat sobre els perills que l'envolten. Realitzeu un parell de sessions, en gran grup, en què heu d'intentar fer participar la majoria d'alumnat per tal que expressi la seva opinió sobre com evitar els perills que l'envolten cada dia.

Objectius curriculars: (Guia didàctica No badis )

  • Conscienciar l'alumnat que els accidents, les malalties i altres problemes de salut no són casuals, que es poden evitar amb l'esforç de tothom.
  • Desenvolupar la capacitat d'observació i d'identificació dels perills per fer possible que, davant d'un perill, s'actuï de manera intuïtiva i automàtica.
  • Identificar els perills que poden trobar en el seu entorn, ja sigui per les característiques del medi o bé per les derivades de les pròpies accions i/o omissions. I saber com evitar-los.

Objectius TIC

  • Usar el ratolí per assenyalar i fer clic.
  • Accedir a pàgines web prèviament seleccionades.
  • Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d'objectes.
  • Usar jocs senzills de simulació o d'aventura.

Temporització

Les activitats d'aquesta pràctica les podreu realitzar en tres o quatre sessions, depenent del fet de treballar, o no, els documents annexos a No badis.

Avaluació

Les activitats corresponents a No badis, les podeeu avaluar amb els documents ja preparats.

Informació complementària