El cos i els sentits

Els nens i les nenes d'Educació Infantil comencen a descobrir el seu cos i a diferenciar-lo de la resta de l'entorn. Aquesta relació amb l'entorn es realitza per mitjà dels sentits. Tot això queda enquadrat en l'àrea de descoberta d'un mateix i dels altres. En aquesta pràctica us proposem conèixer alguns webs adequats a aquestes edats i que trobareu fàcilment a Internet.

Desenvolupament de la pràctica

El cos humà a l'edu365.cat

A http://www.edu365.cat/infantil/cos/index.htm, trobareu les següents activitats sobre el cos:

 • Canvia de cara!
 • Carnaval
 • Flipbook
 • Anem… d'excursió, a la platja, a la neu, a l’escola
 • Sàlix i els sentits

Són un seguit d'activitats que els infants poden fer de tant en tant. Són entretingudes i simpàtiques i es converteixen en un joc. Els infants, quan les fan, s'ho passen molt bé.

Els sentits a Lacenet.org

A http://www.lacenet.org/sentits/, trobareu una proposta didàctica pensada per als nens i nenes d'Educació Infantil, per facilitar el treball de cada un dels sentits.

El protagonista del projecte és un personatge de ficció anomenat Sàlix (el mateix de l'activitat de l'edu365 citada anteriorment), que introdueix cada un dels sentits i proposa diverses activitats.

Les escoles que participen en aquest projecte disposen d'una caixa amb materials relacionats amb els sentits. Des de la coordinació del projecte es fan suggeriments per utilitzar els materials i es proposen activitats, algunes de les quals estan encaminades a completar la pròpia caixa amb les creacions i les aportacions dels nens i de les nenes.

Al llarg del projecte, de forma puntual, es demanen a les escoles unes senzilles aportacions (bàsicament d'imatges) per via telemàtica, que es van incorporant al web.

Les caixes contenen diferents materials: contes, làmines, CD, dibuixos i altres propostes. Una d'aquestes propostes és Sàlix i els sentits, el paquet d’activitats Jclic, que hem vist abans.

Està pensat, especialment, per a infants de 4 i 5 anys.

Programació de l'activitat

Requeriments de maquinari i de programari

És necessari tenir ordinadors connectats a Internet i un canó de projecció. Cal tenir instal·lat el Java.

Metodologia

 1. És convenient presentar alguna de les activitats a tot el grup classe per tal que, posteriorment, els infants treballin per parelles, de manera que vagin fent una pantalla, primer l'un i després l'altre. El treball per parelles pot ser una prèvia del treball cooperatiu en petit grup. En aquestes primeres edats és una bona manera de fer-ho. El treball per parelles té l'avantatge que es poden ajudar, solucionar entre ells petites dificultats, etc.
 2. La segona proposta permet treballar en gran grup quan s'explica el conte i quan es treballen les làmines. Individualment, quan es fan les activitats de joc, de plàstica… I per parelles quan juguen amb el paquet d'activitats clic. Podeu veure fotografies i vídeos del treball que han fet algunes escoles.

Objectius curriculars

 • Conèixer de manera progressiva el seu cos.
 • Conèixer les parts bàsiques del cos.
 • Reconèixer les possibilitats sensorials pròpies.

Els objectius de la segona proposta són, tal com s'indica al web:

 • Potenciar el treball cooperatiu entre mestres i alumnes.
 • Fomentar l'ús de les tecnologies de la comunicació.
 • Aportar materials i recursos per a l'estudi dels sentits.

Podeu trobar els objectius referencials a l'adreça següent: http://www.lacenet.org/sentits/down/objectius.pdf

Objectius TIC

 • Treballar amb l'ordinador.
 • Dominar el ratolí, arrossegar-lo i clicar.

Temporització

La realització d'alguna de les activitats de la primera proposta pot suposar algunes sessions de 45 minuts cada una. La segona de les propostes està pensada per a un període llarg de temps, aproximadament de 4 mesos.

Avaluació

A la primera de les propostes, la del edu365.cat, els infants reben l'avaluació immediatament després d'acabar cada activitat.

Informació complementària

 • http://www.lacenet.org/ és el web de l’equip Lacenet, associació de professionals de l’ensenyament de la comarca del Bages, interessats per l'ús educatiu de la telemàtica. Aquí podeu trobar informació de la seva tasca en el món educatiu.
 • http://www.lamap.fr/ Le main à la pâte. És un web francès de renovació pedagògica amb gran quantitat d'activitats de ciències i tecnologia, sobretot per als dos cicles de Primària, però es poden adaptar algunes de les activitats de cicle inicial per a P5. Estan ordenades per temes.