Mòdul 3. Les persones i la salut

Continguts

  • Identificació i observació de diferents parts del cos
  • Observació d'actituds preventives davant dels accidents, de les malalties i d'altres problemes de salut
  • Realització d'una cacera del tresor per conèixer els aparells, els sistemes i els òrgans del cos humà
  • Ús de gràfics i estadístiques per a la representació dels resultats d'una enquesta relacionada amb l'estudi dels hàbits a la llar

Pràctiques

  • Pràctica 1: El cos i els sentits. Activitats entorn d'aquests temes
  • Pràctica 2: Seguretat personal. Activitats adreçades a l'alumnat de cicle inical per treballar temes relacionats amb la higiene i la seguretat personal
  • Pràctica 3: L'aparell locomotor. Aprendre a generar una "Cacera del tresor" a partir de l'estudi de l'aparell locomotor
  • Pràctica 4: Estadístiques i gràfics per representar les tasques de la llar. Utilització del full de càlcul per recollir i representar dades d'una enquesta