Classifiqueu amb criteri: les claus de classificació dicotòmica

En aquesta activitat es proposa la utilització de les claus dicotòmiques per a la classificació. Primer es proposa consultar informació sobre aquesta tècnica. Després heu de preparar una taula de classificació senzilla i, també, construir algunes aplicacions per a l'aula.

Desenvolupament de la pràctica

La utilització de claus i guies per a la determinació d'organismes, és una de les habilitats a desenvolupar i a aplicar amb l'alumnat. Per fer-ho és del tot necessari haver utilitzat claus dicotòmiques senzilles per classificar diferents grups de vertebrats i de plantes (herbes, arbustos i arbres) de l’entorn proper, o haver classificat diferents objectes a partir d'algunes característiques observables. Per entendre bé el funcionament i com construir una clau dicotòmica de classificació us proposem que cerqueu pautadament la informació i que en construïu una de senzilla.

Primera proposta

Quan vulgueu saber l'espècie a la qual pertany un animal o un vegetal, podeu fer servir unes claus de classificació o identificació anomenades també dicotòmiques, perquè cal anar escollint entre dues possibilitats alternatives. Hi ha nombrosos exemples de claus elaborades per a nivells universitaris o per a alumnat d'Educació Secundària, però és necessari adequar-les o crear-ne de noves d'acord amb les característiques dels nens i nenes de Primària. Una altra possibilitat és facilitar pautes als nens i nenes perquè realitzin les seves classificacions. Per iniciar-vos-hi, podeu llegir aquesta comunicació presentada en els: "XX Encuentros de didàctica de la cièncias experimentales"a la Universitat de la Laguna: http://webpages.ull.es/users/apice/pdf/411-002.pdf

Ara us adrecem a uns exercicis que, si bé estan pensats per a l'alumnat d’ESO, us poden ajudar a entendre que són les claus dicotòmiques i fins i tot, depenent de les característiques del vostre alumnat, les podeu utilitzar al cicle superior: http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/claus/index.htm#

Feu els tres exercicis i després observeu què els proposen com a pràctica.

Segona proposta

A continuació us proposem que visiteu diversos llocs on hi ha o fan servir claus dicotòmiques. Un primer exemple són les taules de classificació de fruits, d'invertrebrats d'aigua dolça i d'invertebrats del sòl, elaborades pel Camp d'aprenentatge de la Vall de Boí. Dirigiu-vos a l’apartat Materials de suport (tot i que no són per a Primària, us en poden donar idees): http://www.xtec.net/cda-valldeboi/

Un altre exemple és aquesta classificació dels peixos realitzada per la Fina Vert, professora de Secundària, per al seu alumnat: http://www.xtec.cat/%7Ejvert/eso/primer/mare/3/1claudif/peixos.htm

Programació de l’activitat

Us proposem construir una taula dicotòmica amb el vostre alumnat. Si no teniu gaire pràctica en fer classificacions podeu entrenar-vos amb els blocs lògics. Tanmateix, proveu de fer classificacions amb imatges d’objectes. Interrogueu i escolteu l’alumnat sobre el criteri que ha utilitzat i els seus motius. Una vegada tingueu els nens i les nenes entrenats, proveu de presentar-los alguna taula dicotòmica per, posteriorment, construir-la.

Metodologia

Per construir la taula podeu partir d'un supòsit on tingueu un munt d'objectes per classificar (procureu que n'hi hagi un de cada classe). Creeu les classes i col·loqueu cada objecte al seu lloc. Posteriorment, construïu la taula.

Un supòsit d'exemple: imagineu-vos que voleu muntar un supermercat on teniu molts articles com, per exemple: cols, galetes, llets, formatges, pantalons, xampús, detergents, forquilles, olis, aigües, taronges, plats, papers higiènics, raspalls de dents…

Primer de tot heu de posar ordre. Com? Classifiqueu aquests productes fent servir aquest esquema per posar ordre al vostre supermercat. Acabeu de posar el nom de cada grup. Després poseu cada producte al seu requadre.

Ara heu de pensar amb la clau dicotòmica. Simplifiqueu la llista a vuit productes i deixeu-hi solament els següents: cols, sabates, galetes, xampús, llets, formatges, taronges, detergents i pantalons. Aneu al processador de textos i creeu una taula de 16 files i 3 columnes. Comenceu per una de les categories més generals o més inclusiva i aneu a la categoria més concreta:

1 És un aliment?

  • Si és un aliment, aneu al 2.
  • Si no és un aliment, aneu al …

2 És una fruita o una verdura?

  • Si és una fruita o una verdura, aneu al 3.
  • Si no és una fruita o una verdura, aneu al …

3 És una fruita o una verdura?

  • Si és una fruita, són taronges.
  • Si és una verdura, són cols.

Com veieu, aneu construint la taula i, provisionalment, deixeu les segones opcions en blanc per al moment que hagueu acabat una branca de l’arbre.

Observeu com ha quedat aquesta clau dicotòmica.

Alguns altres exemples, per proposar al vostre alumnat, poden ser: vehicles, esports, habitatges… Més endavant podeu fer les vostres classificacions d'éssers vius.

Podeu graduar la dificultat i complexitat de les classificacions d'acord amb les necessitats i capacitats del vostres alumnes.

Requeriments de maquinari i de programari

Un ordinador per grup de dos o tres alumnes i un processador de textos. Una vegada realitzades les taules es poden intercanviar i comprovar si funcionen. Per això creeu una carpeta i deseu els fitxers de text que contenen les taules dicotòmiques. L'activitat també es pot fer amb paper i estris d'escriure.

Temporització

Convé deixar un temps per tal que es familiaritzin amb les classificacions en general i en les claus dicotòmiques en particular. Per tant, necessiteu més de tres sessions per tal que l'alumnat pugui construir les seves pròpies taules.

Objectius curriculars

Classificar diferents grups d'objectes, d'animals vertebrats, i de plantes de l'entorn proper, a partir d'algunes característiques observables utilitzant claus dicotòmiques senzilles.

Construir claus senzilles per a la determinació de classes.

Objectius TIC

Utilitzar el processador de textos per a la construcció de taules.

Desar i recuperar arxius d'un determinat directori.

Avaluació

L'avaluació proposada és a partir de la construcció de claus per grups. Proposeu a la resta de grups que comprovin si la clau dicotòmica d'un determinat grup funciona o no, i quines millores s'hi poden incorporar. A partir d'aquestes constatacions, cada grup ha d'autoavaluar el seu treball i introduir les millores que considerin. Alhora, es demana que cada component del grup valori el seu grau d'aportació al treball de grup.

Informació complementària

Herbari virtual. Us pot servir per buscar plantes per classificar: http://herbarivirtual.uib.es/cat-ub/index.html