Llegim...

La proposta d'aquesta pràctica és la lectura d'alguns articles relacionats amb la didàctica de les Ciències Naturals. Aquestes lectures són per al professorat de tots els nivells d'Educació Infantil i de Primària. Les trobareu totes a Internet.

Desenvolupament de la pràctica

Per trobar aquestes lectures, aneu a diferents adreces electròniques.

Per començar, aneu a l'adreça:

http://phobos.xtec.cat/cdec/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=43

Hi trobareu l'article de la Conxita Márquez i de la Montserrat Pedreira (2005):“Dialogar sobre lo esencial: una propuesta de trabajo en la classe de ciencias”. Alambique, núm. 44. Barcelona. És una proposta d'activitats per als infants, molt pràctica i relacionada amb el món dels éssers vius.

A continuació us proposem anar a l'adreça:

http://www.fcep.urv.es/comeduc/PDF/191926.pdf,

on trobareu l'article d'en Jordi Martí (2006): “Les idees científiques dels infants i l’ensenyament de les ciències a l’escola”. Comunicació Educativa, núm.9. Terres de Ponent. Tarragona. L'autor d'aquest article reflexiona sobre “La presència de la realitat a l’aula, les idees dels nens i les nenes, i el procés d'evolució d'aquestes idees”.

I per últim,

us recomanem la lectura de qualsevol de les ponències del “Curs per a l’actualització de l’ensenyament/aprenentatge de les Ciències Naturals. Materials de formació”(2005). Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació, que trobareu a:

http://www.xtec.es/formacio/materials_recursos/cienciesprimaria/ponencies/index.htm.

i que correspon al curs per a coordinadors i coordinadores de cicle, de Primària, que durant els anys 2004 i 2005 es va realitzar amb l'objectiu d'actualitzar els coneixements de la didàctica de les ciències.

Ja teniu una estona de bona lectura!

Més informació

http://phobos.xtec.cat/cdec/images/stories/WEB_antiga/mediateca/pdf/modelo_ser_vivo.pdf. És un apartat, “Construir el modelo de ser vivo”, del llibre de la Rosa M. Pujol (2003) Didàctica de las ciencias en la educación primaria. Madrid. Ed. Síntesis.

  • http://www.xtec.es/~mjulia/centres/divers/cooperat.pdf. Aquest és un document de gestió d'aula. Ha estat elaborat per l'EAP de Terrassa. Explica els referents teòrics del treball cooperatiu, i també: quina és la finalitat del treball en grups cooperatius, una proposta d'organització cooperativa i normativa de funcionament de l'alumnat, el paper del mestre i una proposta d'organització de sessió de treball.