Vídeos d'animals i plantes

L'objectiu d'aquesta pràctica es treballar les funcions de nutrició, relació i reproducció d'animals i plantes als nivells d'Educació Infantil. Per tal d'aconseguir-ho, proposem la utilització del vídeo. Els vídeos són eines didàctiques potents a tots els nivells i molt especialment al parvulari. Els vídeos de curta durada permeten mantenir l'atenció dels més petits i són instruments que faciliten l'aprenentatge. Us proposem descobrir alguns dels vídeos que podem trobar a Internet.

Desenvolupament de la pràctica

Coneixereu vídeos de llocs diferents, tots d’animals i plantes.

1) Dintre de “Món per un forat”

(http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/), i fent clic a éssers vius, podeu trobar vídeos de diferents animals i plantes de l’entorn proper, i de llocs més allunyats de l'infant, però de gran interès per als nens i les nenes. Hi ha vídeos d'animals, com: el dofí, l'ovella, l'ànec, el rinoceront, l'elefant, la girafa, la vaca, el conill, la gallina, el paó, l'oca i d'animals de la granja. De vídeos de plantes, trobareu: el pi, el roure, el castanyer i el faig. La durada dels vídeos és curta, entre 1 i 2 minuts.

2) Els vídeos de TV3

Cal tenir instal·lat el Real Player.

(http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_tip=&p_ftr=2&p_cp=1&p_amb=4843&p_niv=2219&p_are=&p_ex=&p_to=B%E8sties+clip&p_alg=&x=10&y=17)

Hi ha penjats 40 vídeos de l'espai “Bèsties clip”. Hi ha vídeos de la cigonya, del bernat pescaire, de la gavina, de la guineu, dels óssos bruns, dels flamencs… i molts d'altres. Estan classificats per als infants de Primària, però podeu utilitzar alguns fragments per treballar amb els menuts de l'escola. Són vídeos de diferent durada, la majoria de 6 minuts, aproximadament.

3) Vídeos realitzats a l’aula de ciències

Al web del Cesire de ciències podeu trobar diferents vídeos realitzats per en Jesús Chivite, alguns amb els seus alumnes del cicle superior del CEIP Sant Josep - El Pi de L’Hospitalet de Llobregat:

(http://phobos.xtec.cat/cdec/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=40) A Banc de vídeos, trobareu vídeos amb aquests títols:

 • Les erugues de la papallona de seda fan els capolls
 • La voracitat de les erugues de la papallona de la seda
 • El mimetisme dels insectes pal
 • El naixement d’una llavor de mongeta
 • Rosa d’abril
 • Cargol treu banya
 • 24 hores amb la delosperma
 • La flor del trèvol

Han utilitzat per a la seva realització la càmera Moticam 1000 i el programa Motic.

4) Vídeos de Youtube

(http://es.youtube.com/) A Youtube podeu trobar molts vídeos d'animals i plantes. Busqueu-los pel nom de l'animal o de la planta.

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari

És necessari tenir connexió a Internet i un canó de projecció per poder visualitzar col·lectivament aquest vídeos. Si decidiu que els nens i les nenes vegin individualment algun dels vídeos, caldrà que disposeu d'auriculars perquè no es molestin els uns als altres. Es requereix la instal·lació del Real Player per poder visionar els vídeos de TV3 i del web del Cesire de Ciències. Els vídeos de TV3 us els podeu baixar i descarregar aprofitant l'àrea professorat i l'accés professorat.

 • Metodologia

És aconsellable poder veure el vídeo de manera col·lectiva. A partir del visionat es pot iniciar una conversa col·lectiva o just al revés, després d'una conversa inicial, donar resposta amb el vídeo a les preguntes que els infants s'hagin plantejat. El vídeo es pot aturar sempre que ho considereu necessari per tal d'incidir en aquells aspectes que us interessa treballar.

 • Objectius curriculars
 • Satisfer la curiositat dels infants pel món que els envolta.
 • Veure algunes característiques dels animals i de les plantes.
 • Observar animals i plantes de contextos diferents.
 • Reconèixer semblances i diferències entre els éssers vius.
 • Objectius TIC
 • Obtenir informació a través d'Internet.
 • Saber iniciar i aturar un vídeo i posar el so adequadament.
 • Temporització

Visualitzar aquests vídeos és un moment (no més de 2 o 3 minuts), però cal contextualitzar-los. Primer, recollir en una sessió els coneixements previs dels infants. L'atenció dels nens i nenes d'Educació Infantil és curta i, per tant, les sessions no poden ser gaire llargues. Segon, veure el vídeo i incidir en aquells aspectes que vulguem destacar.

 • Avaluació

Recolliu les respostes dels infants a les seves preguntes i a les vostres, per tal de conèixer què han incorporat als seus coneixements previs.

 • Informació complementària

http://animalbehaviorarchive.org/ és una web en anglès on trobareu vídeos d'animals.