Representació del perfil d'un riu

L'objectiu d'aquesta pràctica és dibuixar, de diferents maneres, el perfil d'un riu mitjançant un full quadriculat o emprant un full de càlcul predissenyat i un gràfic associat.

Podreu donar elements a l'alumnat perquè aprenguin les característiques de les parts d'un riu i per construir el perfil d'algun dels rius de Catalunya.

Desenvolupament de la pràctica

El desenvolupament de la pràctica té tres parts ben diferenciades:

 • Primera part: observeu com es representa el perfil d'un riu a través d'una Miniunitat Didàctica (MUD).
 • Segona part: heu de buscar la informació necessària per poder realitzar la gràfica del pendent del riu.
 • Tercera part: introduïu aquestes dades en un full de càlcul per tal de veure la gràfica del perfil posteriorment.

Primer punt a desenvolupar

Aneu a l'Edu365 i observeu la MUD "El perfil d'un riu", elaborada per la Carme Vall:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/perfil/index.htm

Familiaritzeu-vos amb el concepte de perfil, amb les dades necessàries (d'altitud i distància del naixement) per construir el perfil d'un riu, i veieu en l'animació el procediment per dibuixar-lo en un paper.

Entreu a la pràctica i imagineu-vos que agafeu un full quadriculat, un regle i un llapis. Observeu l'apartat avaluació i reflexioneu quins continguts conceptuals exercitarà el vostre alumnat.

A la pràctica teniu les dades del riu Fluvià. Copieu-les perquè, conjuntament amb les que es mostren del riu Llobregat, més endavant us serviran per fer els perfils dels rius al vostre ordinador.

Segon punt a desenvolupar: obtenir informació sobre el riu

La informació a obtenir correspon a les altituds de les poblacions i a la distància entre el naixement del riu i cada població.

Les altituds de les poblacions les podeu trobar a la Viquipèdia:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_rius_de_Catalunya

Busqueu la llista de rius. Tot seguit, si mireu la informació que es dóna de la majoria de rius, hi apareixen les poblacions per on passen. Si accediu a l'entrada de cada població, surt un quadre, com el de Salt, per on passa el riu Ter:

Les dades de distàncies des del naixement del riu fins a cadascuna de les poblacions no són fàcils de trobar. Una possibilitat és resseguir en un mapa d'una escala adequada (1:250.000 ), amb un curvímetre, el curs del riu. Una altra és, en un mapa de carreteres, fer un càlcul aproximat de la distància per comparació entre la carretera i el riu.

Anoteu el valor de l'altitud de cada població. (Excepcionalment, heu de tenir en compte que de l'altitud del nucli del municipi a l'altitud del llit del riu pot haver-hi alguna diferència.)

Tercer punt a desenvolupar: el gràfic en el full de càlcul

Anoteu l'altitud de cada població.

Obriu el programa Calc de l'OpenOffice i recupereu el fitxer perfil riu buit. Obriu el full anomenat Ter.

Ompliu els valors que us falten de les altituds de les poblacions.

A mesura que aneu introduint els valors de les altituds de les poblacions que falten (de Manlleu a Torroella de Montgrí), s'anirà completant el perfil, del curs mitjà i baix, del riu Ter.

Observeu els canvis que es produeixen en el gràfic:

Anomeneu i deseu el fitxer abans de sortir.

Anomeneu i deseu el fitxer abans de sortir amb el nom nomusuarixtec_m1p4.ods.

Us facilitem un altre full de càlcul anomenat perfil_riu.ods. En aquest full de càlcul teniu les poblacions i les distàncies d'alguns dels rius de Catalunya, perquè pugueu fer les activitats amb el vostre alumnat.

Programació de l'activitat

 • Metodologia

Introduïu el tema del perfil dels rius a través d'una conversa inicial al voltant d'una pregunta simple, com pot ser: cap a on va l'aigua d'un riu?, o, com es pot representar el curs d'un riu? A partir d'aquí, feu treballar individualment o per parelles la MUD sobre el perfil d'un riu. En petits grups, feu que representin les dades del perfil d'un o més rius en paper quadriculat per, posteriorment, utilitzar el full de càlcul. Després, assigneu un riu o més rius a cada grup amb la missió d'omplir el full de càlcul i realitzar-ne el gràfic. Finalment, imprimiu-ne els resultats.

 • Objectius curriculars
  • Reconèixer les parts i característiques del curs d'un riu.
  • Representar un perfil hidrogràfic.
  • Iniciar-se en la mesura de distàncies i càlcul de pendents.
 • Objectius TIC
  • Obtenir informacions d'una enciclopèdia.
  • Saber navegar per una simulació virtual.
 • Material necessari

Ordinador connectat a Internet i la proposta inicial en paper.

 • Temps

Aquesta activitat està pensada per a dues o tres sessions si es realitza una posada en comú dels resultats obtinguts per cada grup.

Atenció!

La feina proposada en aquesta pràctica pot formar part de l'estudi en profunditat d'un riu. El resultat d'aquest estudi, on s'han recollit diferents aspectes del riu, es pot expressar amb una presentació electrònica, feta amb Impress o Power Point, on s'inclourà el perfil del riu. La posada en comú es pot fer amb un canó de projecció de manera que cada grup pugui explicar els seus resultats.

Informació complementària

Podeu trobar diferents MUDS sobre el tema dels rius en les adreces següents:

 • Xarxa hidrogràfica de Catalunya:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/riuscat/index.htm

 • Els rius dibuixen el paisatge:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/erosio/index.htm

 • I quan plou… un riu:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/rius/index.htm

Per veure'n d'altres relacionades amb la mateixa temàtica, podeu anar a: