Observació del paisatge

En aquesta activitat treballareu l'observació del paisatge, no per identificar-ne els principals components, sinó per conèixer-ne els trets més característics, tenint en compte els canvis que s'hi produeixen, uns canvis produïts pel pas del temps (les estacions) o per la intervenció humana. Des del punt de vista de les TIC, aquesta pràctica utilitza de manera mesurada el material gràfic present a la xarxa, fet que us portarà a conèixer webs específiques on podreu trobar material gràfic de gran qualitat que us pot ajudar a assolir els objectius proposats.

Desenvolupament de la pràctica

Colors i paisatges

Proposta de treball

Feu un treball oral de les fotografies basat en:

 • Els colors que dominen a cada fotografia.
 • El paisatge representat: natural, rural i urbà.
 • Els elements del paisatge que indiquen si es tracta d'un paisatge natural, rural o urbà.
 • Activitats que apareixen en els paisatges rurals i urbans.
 • L'estació de l'any.
 • Els elements que indiquen l'estació de l'any.
 • Els colors predominants a cada estació.

Aquest treball no cal que es faci amb totes les fotografies, amb tres o quatre n'hi ha prou.

Elaboreu un qüestionari que us serveixi per plantejar-lo als alumnes mentre estiguin observant les fotografies.

Programació de l'activitat

Metodologia

1ª sessió

Presentació de fotografies sobre diferents paisatges: naturals, rurals i urbans. L'alumnat ha de reconèixer les principals característiques dels paisatges. Es tracta, per tant, en aquesta primera part, que l'alumnat sàpiga distingir un paisatge d'un altre.

Per exemple: PAISATGE NATURAL - RURAL - URBÀ

COLORS - ESTACIONS

2ª sessió

Amb altres fotografies feu un repàs dels conceptes de paisatge natural, rural i urbà i les seves principals característiques. Cal que aquestes fotografies mostrin diferents activitats humanes, especialment pel que fa a l’entorn rural i a l'entorn urbà.

Per exemple:

A aquesta segona part treballeu en petit grup. Cada grup d'alumnes ha de tenir un qüestionari molt senzill que els ajudi a observar correctament el color del paisatge i el tipus de paisatge.

Material necessari

Es necessiten ordinadors, amb connexió a Internet, per a cada grup i un altre per al professorat amb un videoprojector i una pantalla.

Objectius curriculars

 • Conèixer els paisatges naturals, rurals i urbans.
 • Enunciar elements diferenciadors dels paisatges naturals, urbans i rurals.
 • Diferenciar les activitats humanes a l'entorn rural i a l'entorn urbà.
 • Distingir les característiques de les estacions de l'any.

Objectius TIC

 • Navegar dins d'un web.

Temps

Aquesta activitat està pensada per realitzar-la en dues sessions d'una hora de durada cadascuna.

Informació complementària

En aquestes pàgines web hi podeu trobar fotografies de gran qualitat de paisatges d'arreu del món: