El món per un forat

"El món per un forat" us mostra una sèrie de vídeos, fotografies, dibuixos i activitats interactives pensades per ser transmeses i visionades per Internet. Les trobareu agrupades en tres grans blocs: éssers vius, paisatge i societat, cada un dels quals dividits en capítols.

L'objectiu de la pràctica és analitzar a fons un d'aquests capítols per tal de conèixer les seves possibilitats.

Desenvolupament de la pràctica

Clicant a El món per un forat (http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat) obrireu la introducció d’aquest projecte. Si passeu el ratolí per sobre, observareu que podeu triar entre tres camps de treball: societat, paisatge i éssers vius.

Cliqueu a sobre de Paisatge i obriu El riu

L'estructura de tots els temes és idèntica a la que esteu observant. Consta d'un vídeo, d'unes fotografies, d'uns dibuixos i d'unes activitats.

El vídeo

És molt recomanable usar el projector per mirar aquest vídeo amb tot el grup classe. És relativament curt, 4 o 5 minuts, de manera que el podeu treballar sense que els nens i les nenes mostrin signes de cansament, ni de pèrdua d'atenció.

El control de les imatges és total gràcies als comandaments de la part inferior. El podeu aturar i reiniciar tantes vegades com cregueu necessari. Observeu que les paraules més significatives surten escrites per sobre de les imatges.

Les fotografies

Cada bloc de treball presenta un recull de sis fotografies. Clicant-hi a sobre teniu la possibilitat d'escoltar o de llegir una frase (podeu triar el tipus de lletra: de pal o lligada). També podeu imprimir la fotografia amb la frase escrita.

Els dibuixos

L'apartat de dibuixos permet una acció curiosa, ja que es pot observar la transformació d'una fotografia a dibuix clicant a sobre de la fletxa que hi ha a la part inferior. En ambdós casos, les imatges estan acompanyades del vocabulari corresponent.

També ofereix la possibilitat d'imprimir els dibuixos, de manera que podeu crear unes fitxes de treball complementari per pintar-les i deixar-les als àlbums corresponents.

Les activitats

Hi ha tres tipus d’activitats basades en Jclic.

El primer grup està bàsicament destinat a l'Educació Infantil. El segon és per al cicle inicial. I l'últim grup està format per una col·lecció de trencaclosques.

Aquesta divisió és orientativa, ja que la majoria d'alumnes d'Educació Infantil pot realitzar la totalitat de les activitats proposades sense gaire dificultats.

Construïu un quadre de doble entrada per tal de recollir, al llarg del curs, totes les adreces d'interès. Deseu-les amb el nom quadre de doble entrada. Podeu trobar-ne un exemple en aquest document.

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari

Necessiteu un ordinador per a cada alumne/a amb connexió a Internet i tenir descarregat el Java. Són necessaris els auriculars.

 • Metodologia

Com us dèiem abans, feu la presentació de l'activitat, en gran grup, amb la visió del vídeo. Recordeu d'aturar-vos, de provocar converses i d'aclarir els dubtes amb l'ajut de les imatges.

A continuació, passeu a treballar individualment. Cada alumne/a tornarà a mirar les imatges per acabar d'assimilar-ne els conceptes treballats. Contineu amb els dibuixos o fotografies indistintament i acabeu amb la realització de les activitats del JClic.

 • Objectius curriculars
  • Conèixer el medi físic, paisatges i sistemes humans: els rius.
  • Aplicar la denominació correcta als elements del marc natural.
  • Identificar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges.
 • Objectius TIC
  • Accedir a webs prèviament seleccionades.
  • Usar el ratolí per assenyalar i clicar.
  • Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics.
 • Temporització

La pràctica està pensada per a dues sessions de 45 minuts.

A la primera sessió feu la presentació amb ajut del projector. Aquest vídeo ha de servir de fil conductor per poder treballar tots els aspectes que us interessin sobre el tema tractat. Si ho creieu necessari, en aquesta primera sessió, podeu realitzar alguna altra de les activitats proposades per tal de fomentar el treball d'equip i que cada alumne/a pugui dir-hi la seva.

A la segona sessió els nens i les nenes treballaran de forma individual.

 • Avaluació

L'avaluació no la podeu centrar només en com s'ha dut a terme aquesta activitat. Ha de ser més àmplia. De la mateixa manera que heu treballat "El riu", podríeu haver optat pel Fons marí com a activitat complementària d'una sortida feta a la platja; o El Bosc com a activitat complementària de la sortida realitzada a la tardor. En definitiva, penseu que aquesta activitat, més aviat, és de suport per ampliar el vocabulari i els conceptes relacionats amb el món de la natura i, per tant, en el moment d'avaluar aquests temes, l'esmentada activitat haurà incidit de forma positiva en l'adquisició de coneixements.

Heu treballat una de les activitats d'El món per un forat. Aquest és un espai que està en creixement i, de tant en tant, val la pena passar-hi per veure les novetats que s'hi van incorporant.

Tant per a l'Educació Infantil com per al primer cicle de Primària creiem que és una eina que es pot treballar dins de l'aula. Us animem que, a les reunions de cicle, visioneu la totalitat de les activitats ja preparades i en dissenyeu una distribució de forma que sigui una eina més, com els llibres de text o les fitxes de treball.

Igualment cal destacar l'ús dels diferents capítols a l'hora de treballar amb tot l'alumnat nouvingut que s'inicia en el coneixament de la llengua catalana.