Mòdul 1. L'entorn i la conservació

Continguts

  • Observació i identificació de diferents elements de l'entorn: animals, plantes i paisatges
  • Coneixement de la diversitat de paisatges naturals a través de l'observació de fotografies
  • Reconeixement de formes de relleu i accidents geogràfics i localització dels més rellevants de l'entorn
  • Ús de tècniques de representació gràfica

Pràctiques

  • Pràctica 1: El món per un forat. Treball del medi físic: els paisatges i els sistemes humans. Destinada a l'alumnat d'etapa infantil.
  • Pràctica 2: Observació del paisatge. Característiques dels paisatges tenint en compte els canvis que s'hi produeixen a causa del pas del temps o de la intervenció humana. Elements diferenciadors dels paisatges naturals, urbans i rurals per al cicle inicial.
  • Pràctica 3: Les unitats de relleu de Catalunya. Diferents programes i aplicacions per treballar el relleu de Catalunya.
  • Pràctica 4: Representació del perfil d'un riu. La construcció del perfil, feta en un full de càlcul a partir de la informació trobada en una enciclopèdia en línia, és la base per treballar la hidrografia amb l'alumnat del cicle superior.

Full de continuïtat entre mòduls En acabar les tasques de cada mòdul, convé repensar què n'hem tret, què és el més important per a cadascú i què aplicaré a l'aula. Per fer-ho us proposem aquest senzill instrument que hem anomenat full de continuïtat entre mòduls.