Atzar i probabilitat

En aquesta pràctica treballarem a partir d'experiments aleatoris: segur, probable i impossible. Veurem l'atzar a la vida quotidiana i amb jocs:

  1. pedra, paper o tisores
  2. parells o senars

Farem càlcul de probabilitats en experiments senzills i veurem els jocs d'atzar.

  • Diferenciarem els esdeveniments aleatoris dels no aleatoris i els esdeveniments possibles i probables.
  • Aprendrem a graduar els diferents tipus d'esdeveniments probables i reconèixer els diferents jocs del seu entorn que són d'atzar.
  • Expressarem correctament a l'hora d'estimar la probabilitat d'un esdeveniment.
  • Graduarem els diferents nivells de probabilitat d'un esdeveniment.

Atzar i probabilitat

En aquesta pràctica treballarem els conceptes d'aleatori i no aleatori, els conceptes d'esdeveniments aleatoris: segurs, possibles o impossibles. Per començar a practicar utilitzarem l’objecte digital “Atzar i probabilitat” integrat en el repositori d’objectes digitals educatius. agrega.

Esdeveniments possibles i probables, aleatoris i no aleatoris

Realitzarem l’apartat “1-Aleatori no aleatori” i 2-Tipus d'esdeveniments aleatoris: segurs, possibles o impossibles, 3-Esdeveniments possibles i probables i 4-Tipus d'esdeveniments possibles per conèixer les diferències entre esdeveniments aleatoris i no aleatoris, possibles i probables.

La probabilitat

Ara podrem practicar els conceptes de probabilitat amb una ruleta de colors on podrem apuntar en una taula de registre i confeccionar el gràfic corresponent: Ruleta de colors .

Jocs d'Atzar

Realitzarem l’apartat “5-Jocs d'atzar” per veure com els llançaments dels daus t'ajuden a estimar mentalment la probabilitat de que aparegui un cert esdeveniment i comprovar els diferents nivells de probabilitat en diferents situacions de jocs d'atzar.

Reconèixer els factors que determinen els resultats

Realitzarem l’apartat “Probabilitat” per raonar convenientment la possibilitat de la verificació d'un resultat i reconèixer els esdeveniments possibles i probables i els factors determinants d'un resultat o un altre.

Fes aquests exercicis

Ara podràs practicar la probabilitat amb aquest exercicis: http://www.thatquiz.cat/ca-d/matematiques/probabilitat/

Recursos digitals per seguir practicant

Atzar i probabilitat

Vídeo

Fem un tracte