Mesures de superfície i volum

En aquest apartat podràs practicar els elements matemàtics bàsics de superfície i volum (mesures, nombres, unitats, símbols) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.

Posaràs en pràctica processos de raonament que et portin a la solució dels problemes o a l'obtenció d'informació.

Mesuraràs amb unitats de mesura no convencionals i convencionals, utilitzant els instruments a l’abast més adequats en cada cas, establint els mecanismes per fer-ho: elecció d'unitat, relacions entre unitats i grau de fiabilitat.

  • Unitats de superfície
  • Unitats de volum

La superfície

En aquesta pràctica treballarem amb l'objecte digital La superfície per reconèixer-la com un atribut dels objectes, susceptible de ser mesurat. Veuràs el procés de la mesura com comparació amb una unitat donada i utilitzaràs per mesurar unitats de superfície convencionals i no convencionals.

Diferents conceptes de mesura

En aquesta activitat treballarem diferents conceptes de mesura seguint pas a pas la seqüència digital de l'activitat:

Després de fer aquesta pràctica, ja pots reconèixer i utilitzar el producte de llarg per ample d'un cos com el mitjà per calcular-ne la superfície i comparar superfícies de figures planes per superposició, descomposició i mesura. També has practicat amb mesures no convencionals i tessel·les per fer mosaics.

Múltiples i submúltiples del m2

En aquest exercici treballarem de forma sistemàtica amb els múltiples i submúltiples del m2, com passar d'unes unitats a altres per veure la relació que hi ha entre uns i altres. Per fer aquest exercici, després de posar el nom i el curs hauràs d'escollir l'apartat superfície.

Aprofundint sobre l'ús de les mesures

Els diferents apartats d'aquest objecte digital serviran per aprofundir una mica més en l'ús de les mesures de superfície a partir de petits problemes i altres activitats.

Superfície i figures geomètriques

Per acabar realitzarem aquestes activitats que t'ajudaran a practicar amb figures geomètriques com triangles, quadrilàters i altres i fer exercicis sistemàtics per treballar amb les unitats de superfície.

El volum

En aquesta pràctica volem reconèixer el volum com una qualitat de tots els cossos i que és susceptible de ser mesurada.

Treballarem:

  • les unitats de volum
  • representació al pla

En cada una de les seves activitats desenvoluparem conceptes que ens permetin reconèixer el volum com l'espai que ocupen els cossos, trobar a l'entorn quotidià els volums dels cossos i entendre el funcionament de les unitats de volum en el Sistema Mètric Decimal i l'equivalència entre mesures de volum i capacitat.

Unitats de volum

En aquesta pràctica treballarem amb l'objecte digital El Volum, a través dels seus exercicis ens ocuparem d'aprendre que és un volum, quines són les seves unitats, com treballar les coordenades i practicarem amb policubs.

Volum amb policubs

Seguirem practicant amb policubs i reforçarem el concepte de volum indicant el valor del volum de cada figura.

Capacitat i volum

En el llenguatge ordinari volum té un significat, volem perfilar-lo i quantificar-lo. En l'objecte digital "El volumen y la capacidad" es parteix d'una figura geomètrica, el cub, com a element fonamental, que dóna significat i estableix un patró de mesura. La capacitat s'associa al volum i s'identifica amb la quantitat de líquid que conté un recipient.

Recursos digitals per seguir practicant

"La superficie"

"Unidades de medida de superficie"

"Operaciones con medida de superficie"

"Grup Interface"

"Sistema métrico decimal"

"Medidas de volumen"