El sistema mètric decimal: la longitud

Practicarem amb les unitats del sistema mètric decimal per tal d'aprendre a identificar cada unitat amb la seva sigla abreujada, trobar equivalències entre les diferents unitats de mesura i poder aplicar el sistema mètric decimal en contextos reals.

  • Sistema mètric decimal
  • Unitats de longitud

Unitats de longitud

En aquesta pràctica treballarem les mesures de longitud. Per començar a practicar utilitzarem l’objecte digital “Taules i gràfics estadístics” integrat en el repositori d’objectes digitals educatius agrega.

Desenvolupament de la pràctica

Aprendre a discriminar

Realitzarem: "Unitat didàctica: Les unitats de longitud” per aprendre a discriminar/seleccionar entre els múltiples i submúltiples de les mesures de longitud: km, hm, dam, m, dm, cm i mm.

Les unitats de longitud. CEIP Lola Anglada de Badalona

Aprenem a mesurar

Ara pràcticarem amb un JClic les mesures més usuals de longitud, com el quilòmetre, metre, centímetre i mil·límetre. d'aquesta manera podrem reconèixer la mesura d'objectes, aprendre a mesurar en diferents unitats i comparar distàncies…

Mesures usuals de longitud. CP Crist de la Pau. Sant Joan d'Alacant

Grandària dels objectes

En aquesta activitat treballarem la grandària linial dels objectes. Per començar a practicar utilitzarem l’objecte digital “Longitud dels objectes” integrat en el repositori d’objectes digitals educatius.

Aplica els teus coneixements

Després d’haver fet aquestes activitats ja estem preparats per realitzar els següents exemples en que has d'aplicar els teus coneixements sobre les mesures de longitud.

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.

L'alumnat pot fer les preguntes en paper o en un document a l'ordinador. En aquest cas és interessant que disposi d'un espai on pugui desar els documents (GoogleDocs) o bé que lliuri la feina feta com a document adjunt a través de tasques d'una plataforma d'aprenentatge com el Moodle.

Més activitats

Aquí tens més activitats que t'ajudaran a millorar l'ús de les mesures de longitud, fes-ho amb atenció.

Fes problemes

Ara ja estàs preparat per resoldre aquest senzills problemes d'aplicació del que has aprés en aquesta sessió.

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.

L'alumnat pot fer els problemes en paper o bé amb l'ordinador. En aquest cas és interessant que disposi d'un espai on pugui desar els documents (GoogleDocs) o bé que lliuri la feina feta com a document adjunt a través de tasques d'una plataforma d'aprenentatge com el Moodle.

Recursos digitals per seguir practicant

Mesurem objectes

La longitud

La mesura

"La medida de longitud" (ANAYA)

"Medidas de longitud"