Mesura

Quan treballem la mesura sabem que estem parlant dels continguts i activitats que es refereixen al coneixement de les magnituds contínues que més freqüentment trobem en la vida diària: longitud, superfície, volum, capacitat, massa, temps, etc.

Hem de tenir clar, a més a més, que per la seva naturalesa, la mesura està relacionada amb la geometria com a coneixement de l’espai i amb els nombres i les operacions, ja que qualsevol resultat d'una mesura s'expressa amb un nombre.

Al mateix temps, la mesura té una gran connexió amb el coneixement del medi.

Els nostres objectius:

Identificar cada unitat amb la seva sigla abreujada

Trobar equivalències entre les diferents unitats de mesura

 • Utilitzar el sistema mètric decimal
 • Conèixer i utilitzar les diferents unitats de superfície
 • Trobar la superfície de figures planes amb unitats convencionals (m2, cm2)
 • Reconèixer i diferenciar l’àrea del volum
 • Fer diferents operacions i trobar equivalències entre les diverses unitats de temps
 • Resoldre problemes de mesura fent servir les diferents unitats de mesura, mentalment i per escrit, amb una o més operacions.

Continguts

 • El sistema mètric decimal
 • Unitats de capacitat i massa
 • Les unitats de superfície: les àrees
 • El volum
 • Les unitats de temps

Pràctiques