Els jocs a l'aula i la resolució de problemes

Els processos matemàtics s'assoleixen en la mesura que es van aprenent els continguts dels diferents blocs i, per tant, cal que en tots els cicles es desenvolupin els quatres processos següents:

  • La resolució de problemes
  • El raonament i la prova
  • La comunicació i la representació
  • La connexió entre els diferents continguts de les matemàtiques i d'altres àrees

La resolució de problemes facilita la construcció de nous coneixements, la transferència de conceptes, el desenvolupament d'estratègies de resolució i l'anàlisi del procés de resolució.

Els jocs tenen certes similituds amb la resolució de problemes.

Impliquen: pensar; raonar; plantejar-se problemes; planificar i desenvolupar estratègies de resolució; verificar la validesa del resultat i refer, si cal, l'estratègia utilitzada.

Són, doncs, un bon recurs per l'assoliment de la competència matemàtica, però també per l'assoliment de totes les altres competències:

Competència en el coneixement i interacció amb el món físic perquè ajuden a fer una anàlisi de la realitat i interpretar-la.

Competència en el tractament de la informació i competència digital perquè molta informació que s'utilitza s'expressa de manera diversa i en molts jocs s'hi treballen, entre d'altres, continguts d'estadística i atzar.

Competència en autonomia i iniciativa personal perquè els jocs desenvolupen processos com la planificació, la recerca d'estratègies, la validació del resultat…

Competència per aprendre a aprendre perquè, a més de la presa de decisions, es desenvolupen capacitats com l'esforç, la sistematització, la constància…

Competència lingüística perquè contribueixen a l'ús de la llengua a l'hora descriure processos, expressar raonaments i fer argumentacions.

Competència en expressió cultural i artística perquè representen creacions humanes i són presents en totes les cultures. Sovint, jocs considerats tradicionals els trobem, amb algunes variants, a diferents parts del món. Per tant, ajuden l'alumnat a conèixer i acceptar gent i cultures molt diferents.

Competència social i ciutadana perquè ajuden acceptar les idees dels altres i les diferents estratègies de resolució. També a saber guanyar, però alhora a saber perdre.

Els sudokus

Són puzzles basats en la col·locació lògica, en caselles, dels nombres de l'1 al 9. Es tracta, en aparença, d'una col·locació molt simple. Ara bé, aquesta mateixa simplicitat és la que genera el "repte", perquè el raonament lògic que implica sovint és força complex.

Aquesta és la definició de joc de la viquipèdia

L'usuari pot trobar sudokus en diferents formats: paper, en línia o en aquest cas concret, en PDI.

Els fitxers amb extensió notebook s'han generat amb el programari Notebook propi de les PDI Smart

Per obrir el fitxer adjunt heu de descomprimir-lo i tenir instal·lat el programari Smart.

Per a la la instal·lació del programari Smart.

Un cop feta la instal·lació, obriu el fitxer adjunt i feu els sudokus:

Sudokus amb la PDI

Per fer sudokus en línia.

El garatge

El joc consisteix a treure un cotxe de dins d'un garatge ple d'obstacles.

Heu de moure els altres vehicles fins que tingueu via lliure per sortir.

Per jugar: el joc del garatge en línia.

Joc del garatge

El Simon

És un joc comercialitzat per MB. Consisteix a seguir una sèrie auditiva i visual en què cada vegada s'afegeix un element.

Actualment també trobareu el joc del Simon en línia.

Joc del Simon

Jugueu al Simon i comproveu fins on sou capaços de continuar la sèrie.

El joc del gat

El joc consisteix a aconseguir fer "quatre en ratlla".

Serveix per treballar les taules d'una manera més divertida.

Jugueu al joc del gat amb l'applet del National Council Teachers i aconseguiu fer quatre en ratlla abans que ho pugui fer el vostre contrincant.

Joc del gat

El mastermind

El joc del Mastermind és un joc de taula d'enginy i reflexió. Comercialitzat per Falomir Juegos amb el nom de Masterman, ara també el trobeu en línia al web de l'Utah State University. Consisteix a endevinar una combinació de colors en què importa tant el color com el lloc a on està situat.

A partir de les pistes, heu de descobrir quina és la combinació correcta: color i situació.

Jugueu al mastermind amb l'applet de l'Utah State Universiy.

Joc del Mastermind
  • Quina és la millor estratègia?
  • Quina anàlisi feu de les dades obtingudes?
  • Què manteniu igual i què canvieu?

Aquest és un altre enllaç del joc del mastermind.

El joc de les estaques_1

El joc consisteix a passar les estaques d'esquerra a dreta i viceversa, movent una estaca cada vegada.

Una estaca es podrà moure sempre que hi hagi un forat buit o es pugui saltar per sobre d'una altra.

El joc es pot trobar en diferents presentacions.

Jugueu al joc de les estaques_1 amb l'applet de l'Utah State University.

Joc de les estaques_1

El joc de les estaques_2

El joc consisteix a moure les estaques fent-les saltar una per sobre de l'altra fins que només en quedi una al tauler.

Per jugar utilitzeu aquest joc de les estaques_2 .

Joc de les estaques_2

No cal obviar la importància dels jocs a l'aula.

Com a repte, ajuda l'alumnat a: cercar diferents estratègies de resolució, validar-ne el resultat, refer el camí…

D'aquí la seva similitud amb la resolució de problemes.

Per saber-ne més

Jocs de Janko en alemany

La pàgina web es pot obrir en diverses llengües, entre elles el castellà.